Ekström tillsätter utredning om skolplikt och gymnasiebehörighet

JA-LÖFTE. Elever som riskerar att inte komma in på gymnasiets nationella program, ska kunna få stödinsatser för att bli behöriga. Det ska nu utredas, meddelar utbildningsdepartementet.

Under punkt 52 i januariavtalet står det "Inför läxhjälpsgaranti och prioriterad timplan för barn som riskerar att inte bli behöriga till gymnasieskolan. Mer tid måste ges till de nyanlända ungdomar som kommer sent till Sverige för att klara skolan genom förlängd skolplikt och kortare sommarlov."

Nu har utbildningsminister Anna Ekström (S) tagit första steget till att det ska bli verklighet.

En särskild utredare ska se över hur elever kan få bättre förutsättningar att bli behöriga till de nationella programmen på gymnasiet. Enligt regeringen, till exempel genom läxhjälpsgaranti, lovskola och förlängd skolplikt för nyanlända.

Login