DO: Skolor gör inte tillräckligt i arbetet mot diskriminering

Det saknas tillräckliga insatser mot diskriminering i skolorna, enligt diskrimineringsombudsman Lars Arrhenius, som menar att skolor måste bli bättre på att sätta stopp för diskriminering, men även vad gäller förebyggande åtgärder.  

Foto: Carina Johansen/NTB Scanpix/TT
Rebecka Prahl

Diskrimineringsombudsmannen har redovisat sitt regeringsuppdrag att kartlägga diskriminering som har samband med religion eller annan trosuppfattning.  

– Den huvudsakliga bilden är att diskriminering som har samband med religion eller annan trosuppfattning är ett omfattande samhällsproblem. Det påverkar människor i deras vardag, säger diskrimineringsombudsman Lars Arrhenius till Altinget.