Blandade reaktioner när nationella prov ställs in

BESLUT. Alla nationella prov ställs in under kommande vårterminen. Men det råder delade meningar om det var rätt beslut av Skolverket. Bland annat efterfrågas digitala prov och kompensering genom nationella direktiv i betygssättning.

Nu meddelar Skolverket att de tagit beslut om att ställa in nationella proven under den kommande vårterminen. Beslutet grundar sig i att många skolor är hårt ansträngda på grund av pandemin, och Skolverket anser att nationella provet skulle belasta skolor ännu mer.

Beslutet gäller alla skolformer, med undantag för provet i årskurs 3 i grundskolan och sameskolan samt årskurs 4 i specialskolan. Dessa prov görs inte på en bestämd dag, utan under en längre period. Dessutom är de proven underlag i garantin för tidiga stödinsatser.

Men resultaten från nationella proven i årskurs 3 i vår, behöver huvudmannen inte rapportera in till Skolverket. De muntliga nationella proven som redan genomförts i vissa årskurser, behöver inte heller rapporteras in.

Login