Betty Malmberg: "Regeringen handplockar lärosäten"

FORSKNING. Nu kritiserar Moderaterna regeringens projekt om praktiknära skolforskning. Riksdagsledamoten Betty Malmberg tycker inte att agerandet är förenligt med god akademisk sed. 

Altinget har i flera artiklar rapporterat om den kritik som riktas mot regeringens initiativ om praktiknära skolforskning. Skolforskningsinstitutets chef Lena Adamson är kritisk till att regeringen inte använder sig av den egna myndigheten. Flera representanter för högskolor har också riktat kritik mot att ansökningsprocessen inte varit öppen. 

LÄS MER: "Varför använder regeringen inte egna myndigheten?"

– Skolforskningsinstitutet har ett litet anslag för att initiera forskning och det är en viktig roll, men den här utredningen handlar om att få fram en nationell modell där våra lärosäten och lärarutbildning får en närmare koppling till skolverksamheten. Därför har vi valt att ge uppdraget direkt till de fyra universitet som ansökt om att få genomföra det här, har Helene Hellmark Knutsson sagt om kritiken till Altinget.

Login