Ängmo om tillsyn under pandemin: "Regelverket är annorlunda i botten"

RAPPORT. En elevgrupp har drabbats hårdare än alla andra, enligt Skolinspektionens senaste rapport. Myndigheten ser också en risk att huvudmän inte levt upp till skollagen under pandemin när tillsynen inte fungerat som vanligt.

Skolinspektionen har släppt två rapporter om hur skolan har fungerat under pandemin, varav rapporten om grundskolan släpptes denna vecka. Rapporten visar att det varierat i landet, men att de flesta har klarat att genomföra undervisningen.

Inledningsvis i pandemin påverkade personalfrånvaron grundskolan mycket. Exempelvis genom att lärare fick täcka upp för varandra.

– Då var det inte alltid så att stödet till eleverna fungerade som det var tänkt, säger Helén Ängmo, gd för Skolinspektionen, till Altinget och tillägger:

Login