"Parterna har stort ansvar"

MATCHNING. Utanförskap på arbetsmarknaden och brist på arbetskraft skulle kunna bromsas om fler kunde få sina kunskaper validerade till formella meriter anser Jonas Milton, ordförande i valderingsdelegationen.

Tidigare VD:n för Almega Jonas Milton leder delegationen som ska förbättra möjligheterna till validering, en delegation som tillsattes av förra gymnasieministern Aida Hadzialic. Gruppen är brett sammansatt med representanter från arbetsmarknaden och ska vara helt klar med sitt arbete 2019. Under veckan blev den nationella strategin för validering klar. Den spikar arbetet framöver.

– Det här arbetet är viktigt av flera olika skäl, det är uppenbart att det behövs insatser för att många nyanlända ska kunna validera sina utbildningsmeriter och kunskaper, säger gymnasieminister Anna Ekström (S) till Altinget.

Ordföranden Jonas Milton berättar att mottagandet av den nationella strategin hittills har varit positivt:

Login