300 kronor per elev ska lyfta yrkesprogrammen

YRKESUTBILDNING. Regeringen, LO och Svenskt näringsliv inleder ett samarbete med syfte att öka antalet yrkesprogramsstuderande och satsar 30 miljoner kronor, motsvarande 300 kronor per elev.

Antalet elever har minskat kraftigt på yrkesprogrammen. Hösten 2008 började 35 procent av landets nybörjarelever ett yrkesprogram. Hösten 2014 hade andelen nybörjarelever minskat till 26 procent.

Med en satsning på 30 miljoner kronor, motsvarar cirka 300 kronor per elev på yrkesprogrammen, hoppas regeringen kunna vända utvecklingen.

 – Gymnasieskolan ska förbereda unga för att kunna ta klivet ut i arbetslivet. Vi vet att unga som läst ett yrkesprogram snabbt kan ta de jobb som finns där ute. Därför är det viktigt att de ses som ett huvudalternativ för alla och inte som ett säralternativ för vissa, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic (S).

Login