Ferbe: “Vi måste kunna skräddarsy lösningar för individen”  

VALIDERINGSDELEGATIONEN. I veckan överlämnade Valideringsdelegationen sitt slutbetänkande till regeringen.

– Mindre stuprörstänkande och flexiblare utbildningsmodeller snabbar på kompetensförsörjningen, säger utredaren Anders Ferbe. 

Efter fyra år är Valideringsdelegationen klar med sitt arbete och överlämnade sitt slutbetänkande till regeringen i veckan.

– Vill vi få snurr på hela frågan om kompetensförsörjning och livslångt lärande måste det ske trepartsarbete mellan staten, näringslivet och facken på ett sätt så att alla inblandade känner tillit till varandra, säger Anders Ferbe till Altinget.

Ferbe sammanfattar hur valideringsmodellen ska fungera:

Login