Karriärvägledning kan bli nytt inslag i skolan föreslår utredare

UTREDNING. Yrkes- och studievägledningen kan förbättras och spara samhället pengar. Utredningen föreslår vägledning på schemat och att elevens deltagande finns med i betygen. 

Utredningen om en utvecklad studie och yrkesvägledning är klar och har överlämnat sitt slutbetänkande Framtidsval – karriärvägledning för individ och samhälle till regeringen. Utredningen pekar på att dagens svenska studievägledning inte fungerar som den ska.

– Tidigare utredningar visar att studievägledning ofta är marginaliserad på skolorna och inte svarar mot styrdokumenten. Nu är det dags att göra något åt detta på riktigt, säger utredare Marie-Hélène Ahnborg till Altinget.

Utredningen föreslår att begreppet vägledning ska förtydligas. Vägledningen ska dessutom ges på ett individuellt och ett generellt plan. Även begreppet vägledning föreslås byta namn till "karriärvägledning". Vidare ska elevernas tillgång till karriärvägledning förstärkas. 

Login