Gustav Fridolin presenterar tre nya förslag för minskat matsvinn och mer klimatsmart mat

I Sverige slänger vi varje år hundratusentals ton ätbar mat i onödan. Den mat som måste slängas hade kunnat tas bättre tillvara och bidra till ett hållbart samhälle. Det finns en stor potential att minska matens klimatpåverkan, både genom förbättrade produktionsmetoder, minskat matsvinn, bättre avfallshantering och förändrade kostvanor. Miljöpartiet presenterar nu tre förslag för minskat matsvinn och mer klimatsmart mat. Miljöpartiet vill: 1. Lagstifta om ett förbud för större aktörer som regelbundet hanterar stora mängder livsmedel att slänga mat som är ätbar. 2. Att det ska vara


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar