Juni 2018

Måndag 18. juni

 • Margot Wallström (S) leder ministermöte inom Östersjöstaternas råd, CBSS

  Utrikesminister Margot Wallström (S) tar emot utrikesministrar från länderna runt Östersjön.

Tisdag 19. juni

 • Riksdagen fattar beslut

  Riksdagen fattar beslut efter att ha hållit ärendedebatter.

KL. 9:00
KL. 15:30
 • Beslut i riksdagen

  Riksdagen fattar beslut efter att ha hållit ärendedebatter.

Fredag 29. juni

 • Utredning: Ett modernt straffrättsligt skydd för blåljuspersonal och andra samhällsnyttiga funktioner

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Juli 2018

Söndag 1. juli

 • Almedalsveckan

  Almedalsveckan i Visby.

Torsdag 12. juli

KL. 9:30

Tisdag 31. juli

 • Utredning: Behandlingen av personuppgifter inom Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Augusti 2018

Onsdag 15. augusti

 • Utredning: Möjligheterna till kameraövervakning ska förenklas

  Sista dagen för utredaren att delredovisa uppdraget.

Fredag 24. augusti

KL. 10:00
 • Konferens: Räddningstjänstutredningen

  Remisskonferens med diskussioner och analyser om förslagen i 2017 års räddningstjänstutredning.

Fredag 31. augusti

 • Regeringsuppdrag: Lämna förslag på åtgärder i syfte att förbättra situationen för barn som frihetsberövas

  Sista datum för Kriminalvården, Åklagarmyndigheten och Statens institutionsstyrelse att slutredovisa uppdraget.

September 2018

Tisdag 4. september

KL. 12:00
 • Konferens: Informationssäkerhet för offentlig sektor

  Konferens om frågor som rör informationssäkerhet för verksamma inom den offentliga sektorn.

Söndag 9. september

Oktober 2018

Måndag 1. oktober

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att vidta säkerhetshöjande åtgärder för passagerare vid färd i buss

  Sista datum för Transportstyrelsen att slutredovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Polismyndigheten att förbereda och genomföra överföring av vissa uppgifter som rör djur till länsstyrelserna

  Sista datum för Polismyndigheten att redovisa uppdraget.

Onsdag 3. oktober

 • Markstridsdagarna 2018

  Fokus under Markstridsdagarna 2018 kommer att vara påverkan, skydd, maskering, stridsfordon, standard fordon, eldhandvapen och ledningssystem.

Måndag 15. oktober

KL. 17:00
 • Seminarium: Militärteknik - historia och framtid

  Om militärteknikens historia och framtida militärteknik – försvaret i rymden, cyberkrigföring och autonoma system.

Onsdag 17. oktober

 • Cyberkompetensdagen

  En dag om kompetensförsörjningen av cyberförsvaret.

Onsdag 31. oktober

 • Utredning: Konsekvenserna av ett svenskt tillträde till kärnvapenförbudskonventionen

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

 • Utredning: Utredningen om vissa säkerhetsskyddsfrågor

  Sista datum att slutredovisa uppdraget.