Februari 2019

Måndag 18 februari

 • Nationella brottsofferveckan 2019

  Under Nationella Brottsofferveckan 2019 arrangeras ett stort antal seminarier.

Torsdag 21 februari

KL. 15:00
 • Seminarium: Sverige och kärnvapenkonventionen

  Fokus är hur Sverige ska förhålla sig till konventionen om kärnvapenförbud.

Tisdag 26 februari

KL. 11:00
 • Försvarsutskottet sammanträder

KL. 11:00

Onsdag 27 februari

KL. 16:00
 • Beslut i riksdagen

  Riksdagen fattar beslut efter att ha hållit ärendedebatter.

Mars 2019

Fredag 1 mars

KL. 9:00
 • Morgan Johansson (S) deltar i interpellationsdebatter

  Ministrarna svarar på frågor som ledamöterna ställt i sina interpellationer, sedan följer debatt.

Måndag 4 mars

KL. 13:00
 • Seminarium: Demokratins väktare eller mångfaldsskeptiker? Polisstudenters attityder och möjligheten att påverka desamma

  Ett seminarium om polisen som hålls av docenten Jenny Madestam. 

Onsdag 6 mars

KL. 18:00
 • Seminarium: Om data, demokrati, makt och monopol

  Frågor som berörs är huruvida internet och sociala medier hotar demokratin och hur internetföretagens monopol kan brytas.

Torsdag 7 mars

KL. 8:30
 • Konferens för säkerhetschefer

  Fokus är brottsförebyggande- och beredskapsfrågor.

Onsdag 13 mars

KL. 9:00
 • Seminarium: Brandsäkra kulturarvet

  Seminariet tar upp hur du kan försäkra kulturhistorisk egendom, samt hur arbetet med återuppbyggnad efter en brand kan gå till. 

KL. 16:00
 • Beslut i riksdagen

  Riksdagen fattar beslut efter att ha hållit ärendedebatter.

Fredag 22 mars

 • Socialdemokraternas partikongress 2019

  Socialdemokraterna håller partikongress i Örebro.

Tisdag 26 mars

KL. 13:00
 • Konferens: Åre risk event 2019

  Årets tema är riskbedömning och krisberedskap 2025.

Fredag 29 mars

 • Utredning: Åtgärder för att minska bedrägeribrottsligheten – skärpta krav och rutiner för svenska identitetshandlingar, Dir. 2017:90

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

 • Utredning: Åtgärder för att minska bedrägeribrottsligheten

  Sista dagen för utredaren att redovisa uppdraget

KL. 8:00
 • Kristdemokraternas kommun- och regionpolitiska dagar

  Konferensen hålls i Örebro.

Söndag 31 mars

 • Regeringsuppdrag: Utvärdering av barnahus

  Sista datum för Linköpings universitet att slutredovisa uppdraget.

April 2019

Måndag 1 april

 • Utredning: Förbättrat skydd för totalförsvarsverksamhet

  Sista datum för utredaren att delredovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Förbättra kommunernas informationssäkerhet i samarbete med länsstyrelserna

  Sista datum för MSB att redovisa uppdraget. 

 • Utredning: Förbättrat skydd för totalförsvarsverksamhet, Dir. 2017:31

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.