Januari 2021

Torsdag 21 januari

KL. 8:00
 • Försvarsutskottet sammanträder

  Försvarsutskottet sammanträder i riksdagen. 

KL. 12:30
 • Försvarsentreprenörsdagen 2021

  WEBB. Säkerhets- och försvarsföretagen arrangerar en konferens om att vara entreprenör inom försvarsområdet.

KL. 15:00
 • Webbinarium: Svensk-finsk politikerdialog – Haavisto och Linde

  WEBB. Utrikespolitiska institutet och Hanaholmen arrangerar ett politikersamtal om situationen i Belarus och vilka konsekvenser den kan få inom utrikes- och säkerhetspolitiken.

KL. 15:00
 • Webbinarium: Trump och hotet mot demokratin

  WEBB. Arena idé bjuder in till ett seminarium om vilka följder Trumps attacker mot valprocessen kommer att få i USA och i omvärlden. Kan demokratin restaureras?

Fredag 22 januari

KL. 9:00

Måndag 25 januari

 • EU:s ministerråd: Utrikesrådet sammanträder

KL. 13:00
 • Webbinarium: The European Far Right, and the 'Russia Problem’

  WEBB. Södertörns högskola bjuder in till ett seminarium om relationen mellan extremhögern i Europa och Putins Ryssland. 

KL. 18:30
 • Webbinarium: USA:s utrikespolitik med Joe Biden som president

  WEBB. Arena ide arrangerar ett seminarium om USA:s nya president Joe Biden och hur hans utrikespolitik kommer att se ut. 

Onsdag 27 januari

KL. 9:30
 • Webbinarium: En modern inkluderande krisberedskap – erfarenheter är färskvara

  WEBB. Statens medicinsk-etiska råd och Funktionsrätt Sverige arrangerar ett seminarium om hur funktionsrättsrörelsen involveras i utvärderingen av pandemin. Hur kan vi utveckla en krisberedskap som inkluderar alla?

KL. 18:00
 • Webbföreläsning: Historiskt avtal mot kärnvapen träder i kraft

  WEBB. ABF Stockholm med flera arrangerar en föreläsning om FN:s nya konvention om förbud mot kärnvapen, TPNW. Varför står de nordiska länderna utanför konventionen?

Torsdag 28 januari

KL. 8:30
 • Cyber Challenge 2021

  WEBB. Försvarshögskolan anordnar en cybersäkerhetstävling. Syftet är att öka förståelsen kring cyberangrepp och de utmaningar cyberangrepp medför för regeringar, myndigheter och medborgare.

KL. 9:30
 • Altingets nätverk: Cyberangriparna- vilka är de och hur agerar de?

  STOCKHOLM. Träff med Altingets nätverk för cybersäkerhet. Medverkar gör Pontus Johnson, professor inom cybersäkerhet på KTH. 

Fredag 29 januari

KL. 12:00
 • Webbinarium: Känsliga patientuppgifter i molnet – hur klarar vi integritet och säkerhet?

  WEBB. Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) arrangerar ett seminarium om frågor kring integritet och skydd av persondata vid hantering av patientjournaler. 

Söndag 31 januari

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att på nationell nivå säkra tillgången till medicinteknisk utrustning m.m. som behövs i vården till följd av spridningen av covid-19

  Sista datum att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag om att skyndsamt utöka antalet tester för covid-19

  Sista datum att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att medverka i genomförandet av Europeiska unionens strategi för Östersjöregionen

  Sista datum att redovisa uppdraget.

Februari 2021

Måndag 1 februari

 • Regeringsuppdrag: Stärka totalförsvarsförmågan i Gotlands län

  Sista datum för Försvarsmakten och Länsstyrelsen i Gotlands län att slutredovisa uppdraget.

Tisdag 2 februari

KL. 17:30
 • Webbinarium: Hur klarar vi cybersäkerheten?

  WEBB. Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien anordnar ett seminarium om vad samhällets ökade beroende av nätverksbaserade tjänster innebär för kraven på säkerhet och kvalitet.

Onsdag 3 februari

KL. 9:00
 • Webbkonferens: Fysisk planering och totalförsvarets intressen

  WEBB. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap arrangerar ett seminarium om totalförsvarsplaneringen och om Försvarspropositionen ur ett militärt och civilt perspektiv.

KL. 14:00
 • Webbinarium: Försvarssektor i tillväxt

  WEBB. Säkerhets- och försvarsföretagen arrangerar ett seminarium om innebörden av Försvarsbeslutet 2021–2025. Hur kommer de närmsta fem åren se ut?