December 2019

Tisdag 10 december

KL. 11:00

Onsdag 11 december

KL. 11:00
 • Konferens: Totalförsvarets inverkan på samhällssäkerheten

  SACS höstmöte och konferens. Temat för konferensen är "Totalförsvarets inverkan på samhällssäkerheten – Svenska företags roll i Totalförsvaret".

KL. 16:00
KL. 16:00
KL. 16:00

Januari 2020

Onsdag 1 januari

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor att förbereda överföring av vissa uppgifter till Brottsförebyggande rådet

  Sista datum att redovisa uppdraget.

Måndag 20 januari

 • Utredning: Strängare regler om utländska månggiften, Dir. 2018:68

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Fredag 31 januari

KL. 9:00
 • Konferens: Framtidens integration

  Konferens om Sveriges framtida integrationsarbete med temat "det delade ansvaret".

Februari 2020

Torsdag 6 februari

KL. 9:30
 • Altinget nätverk: Digitalisering och cybersäkerhet - kunskap och kompetensutveckling

  Medverkar gör Richard Oehme expert på frågor som rör cybersäkerhet och skydd av kritisk infrastruktur på Knowit.

Torsdag 13 februari

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) att göra kartläggningar och analyser av våldsbejakande extremistisk propaganda som sprids via internet och sociala medier

  Sista datum för FOI att slutredovisa uppdraget.

Fredag 14 februari

 • Regeringsuppdrag: Förstärka bekämpningen av internationella brottsnätverk som begår tillgreppsbrott i Sverige

  Sista datum för Polismyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen att slutredovisa uppdraget.

Mars 2020

Tisdag 31 mars

 • Utredning: Effektivare regelverk för utlänningsärenden med säkerhetsaspekter, Dir. 2018:89

  Sista datum för utredaren att slutredovisa uppdraget.

 • Utredning: Ansvar, ledning och samordning inom civilt försvar, Dir. 2018:79

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

April 2020

Onsdag 1 april

 • Utredning: Hälso- och sjukvårdens beredskap och förmåga inför och vid allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap, Dir. 2018:77

  Sista datum för utredaren att slutredovisa uppdraget.

Maj 2020

Torsdag 14 maj

KL. 9:30
 • Altinget nätverk: Det psykologiska kriget och hotet mot demokratin

  Medverkar gör Martin Kragh, chef för Utrikespolitiska institutets Rysslands- och Eurasien-program.

Söndag 31 maj

 • Utredning: En ny myndighet för psykologiskt försvar, Dir. 2018:80

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Juni 2020

Måndag 15 juni

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Polismyndigheten att utvärdera den tidsbegränsade amnestin för explosiva varor

  Sista datum för Polismyndigheten att redovisa uppdraget. 

Juli 2020

Fredag 31 juli

 • Utredning: Skadestånd vid överträdelser av grundlagsskyddade fri- och rättigheter, Dir. 2018:92

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Augusti 2020

Lördag 15 augusti

 • Utredning: Den framtida svenska migrationspolitiken, Dir. 2019:32

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Onsdag 26 augusti

 • Utredning: Några frågor på tryck- och yttrandefrihetens område, Dir. 2018:51

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.