Oktober 2019

Lördag 19 oktober

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten om förbättrad hantering av bidragsbrott

  Sista datum för Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten att slutredovisa uppdraget. 

Måndag 21 oktober

KL. 10:00
 • Installation av årets Palmeprofessor

  Försvarshögskolan installerar Carol Cohn som 2019 års innehavare av Olof Palmes gästprofessur. 

KL. 18:30
 • Seminarium: Totalförsvarets återkomst – hur påverkar det oss i Norr?

  AFF Västerbotten, Länsstyrelserna i norr och Försvarsmakten anordnar seminarium om totalförsvarsfrågor i norra Sverige.

Tisdag 22 oktober

 • Peter Hultqvist (S) deltar i en interpellationsdebatt

  Försvarsminister Peter Hultqvist (S) svarar på följande interpellation: 

   

KL. 11:00
KL. 11:00
KL. 11:00
 • Försvarsutskottet sammanträder

Onsdag 23 oktober

 • Konferens: Brandskyddsledardagarna 2019

  Ett årligt forum för de som arbetar med eller ansvarar för brandskydd eller säkerhet.

KL. 9:00
 • Reservkraftdag 2019

  En mötesplats för diskussioner om reservkraftfrågor.

KL. 9:00
 • Seminarium: Försvarsentreprenörsdagen

  Seminarium riktat till små och medelstora försvarsföretag. Gästtalare från FMV och Försvarsdepartementet medverkar.

KL. 10:00
 • CBRNE-dagarna 2019

  Konferens i Umeå med fokus på CBRNE-frågor med koppling till totalförsvaret.

KL. 16:00
KL. 16:00

Torsdag 24 oktober

KL. 8:00
KL. 10:00
KL. 10:00
 • Försvarsutskottet sammanträder

KL. 12:00

Torsdag 31 oktober

 • Utredning: En översyn av den straffrättsliga terrorismlagstiftningen

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

November 2019

Lördag 2 november

 • Vänsterdagarna

  Vänsterpartiets kommun och landstingsdagar