Januari 2018

Måndag 22. januari

KL. 18:30
 • Seminarium: Sverige i stormaktspolitikens mitt

  Seminarium om diplomati och utrikespolitik med anledning av Sven Hirdmans bok Sverige i stormaktspolitikens mitt.

Tisdag 23. januari

 • SSM sätter ner foten om slutförvar

  Strålsäkerhetsmyndigheten ska lämna sitt slutliga yttrande till regeringen om SKB:s slutförvarsansökan den 23 januari.

KL. 11:00
 • Civilutskottets sammanträde

  Beredning av bland annat betänkandet Hushållning med mark- och vattenområden.

KL. 11:00
 • Försvarsutskottet sammanträder

Torsdag 25. januari

KL. 10:00
 • Försvarsutskottet sammanträder

KL. 10:00

Måndag 29. januari

KL. 18:00
 • Semiraium: Israel-Palestina-konflikten

  Samtal om Israel-Palestina-konflikten och den planerade flytten av USA:s ambassad till Jerusalem.

Tisdag 30. januari

KL. 9:00
 • Seminarium: Ett år med Trump: En amerikansk säkerhetspolitik i förändring

  Seminarium om Trumps första turbulenta år som president, med ett stort fokus riktat mot administrationens utrikes- och säkerhetspolitik.

KL. 11:00
 • Försvarsutskottet sammanträder

KL. 13:00
 • Interpellationsdebatter i riksdagen

  Ministrarna svarar frågor som ledamöterna ställt i sina interpellationer, sedan följer debatt.

KL. 13:00
 • Interpellationsdebatter i riksdagen

  Ministrarna svarar frågor som ledamöterna ställt i sina interpellationer, sedan följer debatt

KL. 18:00
 • Seminarium: Kärnvapenförbudet – hur avancerar processen?

  Seminarium om FN:s kärnvapensavtal för att belysa och diskutera utvecklingen av förbudsprocessen.

KL. 18:30
 • Föreläsning om Cybersäkerhet

  Föreläsning om cybersäkerhet med Carolina Angelis. "Hur säkra it-system vi än har är den svaga punkten oftast den enskilda människan".

Onsdag 31. januari

KL. 10:00
 • Konferens om organiserad brottslighet

  Konferensen syftar till att informera, inspirera och utveckla det lokala arbetet mot organiserad brottslighet. 

Februari 2018

Tisdag 6. februari

KL. 11:00
 • Försvarsutskottet sammanträder

Torsdag 8. februari

KL. 10:00
KL. 10:00
 • Försvarsutskottet sammanträder

Tisdag 13. februari

KL. 10:00
 • Seminarium: Konsekvensanalyser inför migrationspolitiska beslut

  Vilka underlag utgår regeringen från när den fattar beslut om migrationspolitiken? Hur ser analyserna av möjliga konsekvenser ut?

KL. 11:00
 • Försvarsutskottet sammanträder

Onsdag 14. februari

KL. 8:30
 • Konferens: Cyberförsvarsdagen 2018

  Konferensen syftar till att främja dialog och nya samarbeten kring temat cybersäkerhet i nationens intresse.