Mars 2018

Måndag 19. mars

 • Kurs i säkerhetssektorreform

  Folke Bernadotteakademin anordnar kurs i säkerhetsreform (SSR) där konceptet diskuteras och analyseras. 

Tisdag 20. mars

 • Proposition: En ny strafftidslag

  Planerat datum för avlämnande av propositionen.

 • Proposition: En ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet

  Planerat datum för avlämnande av propositionen.

 • Proposition: Det straffrättsliga skyddet mot människohandel och människoexploatering

 • Proposition: Straffrättsliga åtgärder mot sexköp utomlands och mot utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling

 • Proposition: Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali

  Planerat datum för avlämnande av propositionen.

 • Skrivelse: Verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under andra halvåret 2016 och helåret 2017

  Planerat datum för avlämnande av skrivelsen.

 • Skrivelse: Strategisk exportkontroll 2017

  Planerat datum för avlämnande av skrivelsen.

 • Proposition: En skärpt straffrättslig reglering av obehörigt tillträde till skyddsobjekt

  Planerat datum för avlämnande av propositionen.

KL. 11:00
KL. 12:30
 • Seminarium: Att spå i framtiden - Försvarsmaktens perspektivplanering

  Seminarium med anledning av Försvarsmaktens perspektivplanering inriktad på tiden efter 2020 fram till 2035.

KL. 13:00
 • Peter Hultqvist (S) deltar i en interpellationsdebatt

  Ministrarna svarar på frågor som ledamöterna ställt i sina interpellationer, sedan följer debatt.

Onsdag 21. mars

 • Riksdagen fattar beslut

  Riksdagen fattar beslut efter att ha hållit ärendedebatter.

KL. 8:30
 • Konferens: #TRYGGHETNU 2018

  Konferens om behovet av säkerhet och integritetskydd.

Torsdag 22. mars

KL. 9:00
 • KU håller öppen utfrågning med anledning av Transportstyrelsens IT-upphandling

  Konstitutionsutskottet, KU, håller utfrågningar med anledning av KU:s granskningar av hur nuvarande respektive förra regeringen agerade i samband med Transportstyrelsens IT-upphandling.

KL. 9:30
KL. 10:00
KL. 10:00
 • Försvarsutskottet sammanträder

Tisdag 27. mars

KL. 10:00
KL. 10:30
 • KU håller utfrågning med anledning av Transportstyrelsens IT-upphandling

  Konstitutionsutskottet, KU, håller utfrågningar med anledning av KU:s granskningar av hur nuvarande respektive förra regeringen agerade i samband med Transportstyrelsens IT-upphandling.