Augusti 2019

Onsdag 28 augusti

 • Informellt möte mellan EU:s försvarsministrar

  EU-ländernas försvarsministrar träffas för att bland annat diskutera försvarets påverkan av artificiell intelligens.

KL. 9:00
 • Konferens: Trygg och säker 2019

  Ämnen som berörs är social prevention, kris och risk, digitalisering samt ledarskap och samverkan. 

Torsdag 29 augusti

 • Logistikstridsdagarna 2019

  Dagarna genomförs för att skapa en ökad förståelse för logistikens betydelse, kapaciteter och möjligheter.

KL. 10:00
 • Informellt möte mellan EU:s utrikesministrar

  EU-ländernas utrikesministrar träffas för att diskutera gemensamma europeiska frågor.

KL. 12:00

September 2019

Tisdag 17 september

KL. 12:00
 • Konferens: Informationssäkerhet för offentlig sektor 2019

  Konferens om frågor som rör informationssäkerhet för verksamma inom den offentliga sektorn.

Torsdag 19 september

 • Konferens: SEC-T

  En årlig IT-säkerhetskonferens.

Tisdag 24 september

 • Konferens: CBRNe Protection symposium

  Ett internationellt symposium med inriktningen skydd mot kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära ämnen samt explosivämnen i kombination med CBRN.

KL. 9:00
 • Sevesokonferensen 2019

  Syftet är att ge information om vad som är aktuellt inom området.

KL. 14:00
 • Konferens: Skadeplats 2019

  Fokus på erfarenhetsåterföring från inträffade händelser.

Oktober 2019

Måndag 7 oktober

 • EU:s ministerråd: RIF-rådet sammanträder

  Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.

Onsdag 9 oktober

KL. 12:00
 • Seminarium: Att styra och leda till en räddningstjänst för alla

  Seminarium som lyfter frågan hur vi skapar vi en modern organisation som på bästa sätt arbetar för trygghet åt kommunernas alla invånare.

Måndag 14 oktober

 • EU:s ministerråd: Utrikesrådet

  Utrikesministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.

Torsdag 17 oktober

 • Pax Baltica 2019

  Årets tema är ”Energi Europas ödesfråga – olika val runt Östersjön”

Lördag 19 oktober

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten om förbättrad hantering av bidragsbrott

  Sista datum för Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten att slutredovisa uppdraget. 

Onsdag 23 oktober

 • Konferens: Brandskyddsledardagarna 2019

  Ett årligt forum för de som arbetar med eller ansvarar för brandskydd eller säkerhet.

KL. 9:00
 • Seminarium: Försvarsentreprenörsdagen

  Seminarium riktat till små och medelstora försvarsföretag. Gästtalare från FMV och Försvarsdepartementet medverkar.

KL. 9:00
 • Reservkraftdag 2019

  En mötesplats för diskussioner om reservkraftfrågor.

KL. 10:00
 • CBRNE-dagarna 2019

  Konferens i Umeå med fokus på CBRNE-frågor med koppling till totalförsvaret.

November 2019

Lördag 2 november

 • Vänsterdagarna

  Vänsterpartiets kommun och landstingsdagar