Januari 2020

Måndag 20 januari

 • Utredning: Strängare regler om utländska månggiften, Dir. 2018:68

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Onsdag 22 januari

KL. 12:30
 • Konferens: Almedagen 2020

  Information och nätverkande inför årets Almedalsvecka.  

KL. 13:00
 • Seminarium: Antibiotikaresistens - den långsamma krisen

  Om antibiotikaresistens, hotet det utgör och antibiotikans framtid.

KL. 16:00
KL. 16:00

Torsdag 23 januari

KL. 10:00
KL. 10:00
 • Försvarsutskottet sammanträder

Fredag 31 januari

KL. 9:00
 • Konferens: Framtidens integration

  Konferens om Sveriges framtida integrationsarbete med temat "det delade ansvaret".

Februari 2020

Onsdag 5 februari

KL. 9:30
 • Konferens: Utveckling av gemensamma ledningssystem inom kommunal räddningstjänst räddningstjänst

  Om hur man kan förbättra samverkan och utveckla ledningssystemet i kommunal räddningstjänst. 

Torsdag 6 februari

KL. 9:30
 • Altinget nätverk: Digitalisering och cybersäkerhet - kunskap och kompetensutveckling

  Medverkar gör Richard Oehme expert på frågor som rör cybersäkerhet och skydd av kritisk infrastruktur på Knowit.

Tisdag 11 februari

KL. 9:30
 • Konferens: 112-dagen 2020

  Om Sveriges krishantering idag och i framtiden. 

Onsdag 12 februari

KL. 8:00
 • Seminarium: Cyberförsvarsdagen 2020

  Om Sveriges cybersäkerhet. 

Torsdag 13 februari

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) att göra kartläggningar och analyser av våldsbejakande extremistisk propaganda som sprids via internet och sociala medier

  Sista datum för FOI att slutredovisa uppdraget.

Fredag 14 februari

 • Regeringsuppdrag: Förstärka bekämpningen av internationella brottsnätverk som begår tillgreppsbrott i Sverige

  Sista datum för Polismyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen att slutredovisa uppdraget.

Mars 2020

Fredag 6 mars

KL. 9:30
 • Altinget nätverk: Hur säkrar vi IT-säkerheten?

  Medverkar gör Anne-Marie Eklund Löwinder, säkerhetschef (CISO) på Internetstiftelsen Sverige.

Onsdag 18 mars

KL. 9:30
 • Seminarium: Sjöfartsforskning- och innovation - vilka effekter vill vi uppnå och hur går det till?

  Om målen och pågående projekt inom sjöfartsforskningen. 

Fredag 20 mars

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om förstärkningsresurser för brandsläckning från luften

  Sista datum att redovisa uppdraget.

KL. 9:30
 • Altinget nätverk: Regeringen om Sveriges IT-säkerhet och risken för cyberhot

  Medverkar gör Mikael Damberg (S), inrikesminister med ansvar för cybersäkerhetsfrågor.

Tisdag 31 mars

 • Utredning: Effektivare regelverk för utlänningsärenden med säkerhetsaspekter, Dir. 2018:89

  Sista datum för utredaren att slutredovisa uppdraget.

April 2020

Onsdag 1 april

 • Utredning: Hälso- och sjukvårdens beredskap och förmåga inför och vid allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap, Dir. 2018:77

  Sista datum för utredaren att slutredovisa uppdraget.