Juli 2020

Måndag 13 juli

 • EU:s ministerråd: Utrikesrådet sammanträder

  Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.

   

Fredag 31 juli

 • Utredning: Skadestånd vid överträdelser av grundlagsskyddade fri- och rättigheter, Dir. 2018:92

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Augusti 2020

Lördag 15 augusti

 • Utredning: Den framtida svenska migrationspolitiken, Dir. 2019:32

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Tisdag 25 augusti

KL. 8:30
 • Webbinarium: Klimat, säkerhet och geopolitik - Hur navigerar vi i coronatider?

  WEBB. Hagainitiativet, Mistra Geopolitics och Stockholm Environment Institute (SEI) bjuder in till ett webbsänt seminarium om klimatomställningen, matförsörjning och säkerhetsfrågor under coronapandemin. 

Fredag 28 augusti

KL. 18:30
 • Webbkurs: Totalförsvarsinformation - Grundkurs, nätbaserad utbildning

  WEBB. Försvarsutbildarna bjuder in till en nätbaserad kurs om grunderna i svensk totalförsvarsinformation. 

   

Måndag 31 augusti

 • Utredning: Cybersäkerhet – genomförandet av cybersäkerhetsakten och vissa åtgärder till skydd för säkerhetskänslig verksamhet, Dir. 2019:73

  Sista datum för utredaren att slutredovisa uppdraget.

September 2020

Tisdag 1 september

 • Utredning: Nya konsumentköpregler, Dir. 2019:45

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Onsdag 2 september

 • Konferens: Omstart Sverige

  STOCKHOLM. En mötesplats för att diskutera coronapandemins effekt på näringslivet i relation till digitalisering, export, finansiering och investering, samt energi och mobilitet.

Torsdag 3 september

KL. 13:00
 • Altinget nätverk: Regeringen om Sveriges IT-säkerhet och risken för cyberhot

  CYBER- & INFORMATIONSSÄKERHET, DIGITALISERING AV OFFENTLIG SEKTOR - Medverkar gör Mikael Damberg (S), inrikesminister med ansvar för cybersäkerhetsfrågor.

Måndag 7 september

KL. 13:30
 • Webbinarium: Beredskapssystem i Sverige – MSB ger en orientering

  WEBB. Sveriges lantbruksuniversitet bjuder in till ett webbsänt seminarium och workshop där Sveriges livsmedelsberedskap diskuteras. 

Tisdag 8 september

KL. 13:00
 • Konferens: Sotningskonferensen 2020

  WEBB. MSB, SKR och SSR bjuder in till en webbkonferens för att skapa en tydligare förståelse inom branschen. 

Torsdag 10 september

KL. 18:00
 • Webbinarium: Virusdetektion och antikroppstestning av covid 19 - inblick i svenska forskningslabb och spaning framåt

  WEBB. Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) bjuder in till ett webbinarium där fyra professorer delar med sig av erfarenheter av covid-19 och ger sin spaning framåt.

Tisdag 15 september

KL. 9:00
 • Webbinarium: Skogsbrand 2020

  WEBB. MSB och Räddningstjänsten i Jämtland arrangerar en del av konferensen Skogsbrandskydd som ett webbinarium.

KL. 15:00
 • Webbinarium: Skyldighet att skydda

  WEBB. FN-förbundet i Sverige bjuder tillsammans med andra in till ett webbinarium för att fira årsdagen av FN principen Skyldighet att skydda (Responsibility to Protect).

Lördag 19 september

 • Konferens: Nationell totalförsvarsdag

  MALMÖ. MSB och Försvarsmakten arrangerar en heldag med samtal kring totalförsvaret och krisberedskap. 

Onsdag 23 september

KL. 8:30
 • Konferens: Risk & Return 2020

  STOCKHOLM. Om ekonomi och potentiella handelskrigs effekter.

Torsdag 24 september

 • Seminarium: Kommunikation i kris

  GÖTEBORG. Folk och Försvar arrangerar en heldag med teoretiska och praktiska moment om kommunikation under en samhällskris. Evenemanget riktar sig till studenter inom högre utbildning. 

   

KL. 10:00
 • Webbkonferens: Trygghetsdag 2020 - Konferens om ungdomar och brott

  WEBB. SKR bjuder in till en webbsänd konferens om ungdomsbrottslighet. 

Onsdag 30 september

 • Utredning: Straffansvar för hedersrelaterat våld och förtryck, Dir. 2019:43

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

KL. 9:00
 • Konferens: Offentlig sektors informationssäkerhet

  WEBB. MSB bjuder in till digital konferens med temat säker digitalisering.