September 2018

Måndag 24. september

 • FN:s generalförsamling i New York

   En delegation från riksdagen deltar i FN:s 73:e generalförsamling i New York.

Tisdag 25. september

KL. 14:00
 • Riksmötets öppnande

  Riksdagens nya arbetsår öppnar, riksmötet 2018/19. Kungen öppnar riksmötet på begäran av talmannen.

Onsdag 26. september

KL. 14:00
 • Beslut om antal ledamöter i utskott och EU-nämnd.

Oktober 2018

Måndag 1. oktober

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Polismyndigheten att förbereda och genomföra överföring av vissa uppgifter som rör djur till länsstyrelserna

  Sista datum för Polismyndigheten att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att vidta säkerhetshöjande åtgärder för passagerare vid färd i buss

  Sista datum för Transportstyrelsen att slutredovisa uppdraget.

Torsdag 4. oktober

KL. 9:00
 • Konferens: Hur säkert är Afghanistan?

  Konferens kring det rådande säkerhetsläget i Afghanistan 

Torsdag 11. oktober

 • EU:s ministerråd: RIF-rådet sammanträder

  Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.

Fredag 12. oktober

KL. 8:00
 • Seminarium: Saudiarabien och Ryssland – hur länge håller relationen?

  Kommer Saudiarabien och Ryssland ha ett fortsatt samarbete med OPEC inför läget oljemarknaden nu står inför? 

Måndag 15. oktober

KL. 17:00
 • Seminarium: Militärteknik - historia och framtid

  Om militärteknikens historia och framtida militärteknik – försvaret i rymden, cyberkrigföring och autonoma system.

Onsdag 17. oktober

 • Cyberkompetensdagen

  En dag om kompetensförsörjningen av cyberförsvaret.

November 2018

Onsdag 7. november

KL. 15:00
 • Seminarium: Informationspåverkan i valrörelsen

  Föreläsning om informationspåverkan och hur det svenska valet påverkades. 

Tisdag 20. november

 • Exportdagarna 2018

  Exportdagarna ersätter tidigare års Försvarsföretagsdagarna. De områden som kommer att beröras under dagarna är bland annat exportfrämjandet, exportkontroll, finansiering och försvarsnyttan.

December 2018

Torsdag 6. december

 • EU:s ministerråd: RIF-rådet sammanträder

  Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.

Lördag 15. december

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Statskontoret att utvärdera förebyggande åtgärder mot våldsbejakande extremism

  Sista datum för Statskontoret att redovisa uppdraget till Kulturdepartementet (med kopia till Justitiedepartementet)

Januari 2019

Fredag 25. januari

 • Regeringsuppdrag: Förstärka bekämpningen av internationella brottsnätverk som begår tillgreppsbrott i Sverige

  Sista datum för Polismyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen att delredovisa uppdraget.

Torsdag 31. januari

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till att stärka allmänhetens samt små och medelstora företags motståndskraft mot it-incidenter

  Sista datum för MSB att redovisa uppdraget.

Mars 2019

Söndag 31. mars

 • Regeringsuppdrag: Utvärdering av barnahus

  Sista datum för Linköpings universitet att slutredovisa uppdraget.

April 2019

Måndag 1. april

 • Regeringsuppdrag: Förbättra kommunernas informationssäkerhet i samarbete med länsstyrelserna

  Sista datum för MSB att redovisa uppdraget. 

Juni 2019

Lördag 1. juni

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att göra en fördjupad studie om antisemitiska hatbrott

  Sista datum att redovisa uppdraget.

Februari 2020

Torsdag 13. februari

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) att göra kartläggningar och analyser av våldsbejakande extremistisk propaganda som sprids via internet och sociala medier

  Sista datum för FOI att slutredovisa uppdraget.