Juni 2019

Tisdag 18 juni

KL. 15:30

Tisdag 25 juni

KL. 11:00
 • Margot Wallström (S) deltar i en interpellationsdebatt

  Utrikesminister Margot Wallström (S) svarar på följande interpellation:

Fredag 28 juni

 • Utredning: En översyn av den straffrättsliga terrorismlagstiftningen

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Söndag 30 juni

 • Almedalsveckan 2019

  Almedalsveckan arrangeras för 51:a gången. 

Juli 2019

Måndag 1 juli

KL. 12:00
 • Seminarium: Unga, fred och säkerhet - vad spelar det för roll?

  Hur förverkligar man resolutionerna om ett ungperspektiv i säkerställandet av fredliga och inkluderande samhällen i Sverige.

Tisdag 2 juli

 • Vänsterpartiets dag i Almedalen

Onsdag 3 juli

Torsdag 4 juli

Fredag 5 juli

 • Socialdemokraternas dag i Almedalen

Lördag 6 juli

 • Kristdemokaternas dag i Almedalen

Söndag 7 juli

 • Sverigedemokraternas dag i Almedalen

Augusti 2019

Torsdag 15 augusti

 • Utredning: En ny myndighet för psykologiskt försvar, Dir. 2018:80

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Onsdag 28 augusti

KL. 9:00
 • Konferens: Trygg och säker 2019

  Ämnen som berörs är social prevention, kris och risk, digitalisering samt ledarskap och samverkan. 

Torsdag 29 augusti

 • Logistikstridsdagarna 2019

  Dagarna genomförs för att skapa en ökad förståelse för logistikens betydelse, kapaciteter och möjligheter.

September 2019

Tisdag 17 september

KL. 12:00
 • Konferens: Informationssäkerhet för offentlig sektor 2019

  Konferens om frågor som rör informationssäkerhet för verksamma inom den offentliga sektorn.

Tisdag 24 september

 • Konferens: CBRNe Protection symposium

  Ett internationellt symposium med inriktningen skydd mot kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära ämnen samt explosivämnen i kombination med CBRN.

KL. 9:00
 • Sevesokonferensen 2019

  Syftet är att ge information om vad som är aktuellt inom området.

Oktober 2019

Torsdag 17 oktober

 • Pax Baltica 2019

  Årets tema är ”Energi Europas ödesfråga – olika val runt Östersjön”