Mars 2020

Tisdag 31 mars

 • Utredning: Effektivare regelverk för utlänningsärenden med säkerhetsaspekter, Dir. 2018:89

  Sista datum för utredaren att slutredovisa uppdraget.

KL. 23:00
 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden om uteblivna underrättelser om hemliga tvångsmedel

  Sista datum att redovisa uppdraget.

April 2020

Onsdag 1 april

KL. 16:00
 • Beslut i riksdagen: Försvarsutskottet

  Riksdagen fattar beslut efter att ha hållit ärendedebatter.

   

KL. 16:00

Torsdag 2 april

KL. 10:00

Fredag 3 april

Torsdag 23 april

KL. 10:00
 • Konferens: Säkerhetsdagen 2020

  STOCKHOLM. Säkerhetsbranschen bjuder in till heldag med fokus på aktuella frågor inom säkerhetsområdet. 

Fredag 24 april

KL. 9:30
 • Altinget nätverk: Regeringen om Sveriges IT-säkerhet och risken för cyberhot

  CYBER- & INFORMATIONSSÄKERHET, DIGITALISERING AV OFFENTLIG SEKTOR - Medverkar gör Mikael Damberg (S), inrikesminister med ansvar för cybersäkerhetsfrågor.

Maj 2020

Måndag 11 maj

 • Konferens: Stockholm Forum on Peace and Development 2020

  SIPRI bjuder in till årligt forum om utveckling och internationalisering. I nuläget ser SIPRI över möjligheterna att hålla forumet online. 

 • Krisberedskapsveckan

  Årligt återkommande evenemang som ämnar att upplysa medborgare och samhällsaktörer om hur man ska hantera potentiella kriser.

Torsdag 14 maj

KL. 9:30
 • Altinget nätverk: Det psykologiska cyberkriget och hotet mot demokratin

  CYBER- & INFORMATIONSSÄKERHET - Medverkar gör Martin Kragh, chef för Utrikespolitiska institutets Rysslands- och Eurasien-program.  

Fredag 22 maj

 • Natos parlamentariska församling vårsession

  KIEV. 

Måndag 25 maj

 • Konferens: Två år med dataskyddsreformen

  Om Datainspektionens aktuella arbete och samarbeten. 

Söndag 31 maj

 • Utredning: En ny myndighet för psykologiskt försvar, Dir. 2018:80

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Juni 2020

Torsdag 11 juni

KL. 9:30
 • Altinget nätverk: Dropbox, OneDrive och Icloud - Cybersäkerhet i molntjänster

  CYBER- & INFORMATIONSSÄKERHET - Medverkar gör Ann-Marie Eklund Löwinder, säkerhetschef på Internetstiftelsen i Sverige.

Måndag 15 juni

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Polismyndigheten att utvärdera den tidsbegränsade amnestin för explosiva varor

  Sista datum för Polismyndigheten att redovisa uppdraget. 

Juli 2020

Fredag 31 juli

 • Utredning: Skadestånd vid överträdelser av grundlagsskyddade fri- och rättigheter, Dir. 2018:92

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Augusti 2020

Lördag 15 augusti

 • Utredning: Den framtida svenska migrationspolitiken, Dir. 2019:32

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Onsdag 26 augusti

 • Utredning: Några frågor på tryck- och yttrandefrihetens område, Dir. 2018:51

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

September 2020

Tisdag 1 september

 • Utredning: Nya konsumentköpregler, Dir. 2019:45

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.