Debatt

Concord:

Concord: "Politiker, världen är ert ansvar!"

DEBATT. Under valrörelsen har tjugo nyckelpolitiker ställt sig bakom våra politiska krav för en rättvis och hållbar global utveckling. Det är bra, men långt ifrån tillräckligt, skriver representanter för 50 organisationer inom svenskt civilsamhälle.

"EU:s reformerade asylsystem – ett tillfälligt misslyckande"

DEBATT. EU:s försök att ta kontroll över migrationsströmmarna har lett till att unionen misslyckas med sina grundläggande skyldigheter för migranter, skriver Michael Williams, vice ordförande i Flyktinggruppernas riksråd (FARR) och Sanna Vestin, ledamot i FARR.

"Krisen i Kriminalvården måste mötas med ökade resurser"

DEBATT. Det är helt oacceptabelt att varannan kriminalvårdare utsatts för hot eller våld det senaste året. Bland annat måste ensamarbete i det klientnära arbetet upphöra, skriver Valle Karlsson, förbundsordförande för Seko.