Debatt


SDU: Direkt oansvarigt att skriva under FN:s migrationsavtal

SDU: Direkt oansvarigt att skriva under FN:s migrationsavtal

DEBATT. Genomförandet av FN:s flyktingavtal som regeringen har tänkt att skriva under innebär att länderna förbinder sig att alla migranter, oavsett om de anlänt lagligt eller tagit sig in i landet illegalt, ska få tillgång till en grundläggande nivå av välfärd. Det är direkt oansvarigt att besluta om detta, skriver Ungsvenskarna.

Lagerblad:

Lagerblad: "Krävs kraftfullt agerande för att bygga modernt försvar"

DEBATT. Globaliseringen, digitaliseringen och privatiseringen av samhällsviktiga verksamheter ställer krav på nya lösningar vid uppbyggandet av totalförsvaret. Det krävs ett kraftfullt agerande för att bygga ett modernt civilt försvar, skriver Peter Lagerblad, ledamot av Kungl. Krigsvetenskapsakademien. 

Rosenius:

Rosenius: "Det militära försvarets politiska utmaningar"

DEBATT. Slutsatsen i Krigsvetenskapsakademiens analys är att Försvarsmakten är underdimensionerad och underfinansierad. Både med hänsyn till Försvarsbeslut 2015:s inriktning och till en potentiell angripares tekniska utveckling och kapacitet, skriver Frank Rosenius, tidigare ställföreträdande ÖB.