Debatt

"Antikorruptionsarbetet inte bara en fråga om lagefterlevnad"

DEBATT. Korruption har förödande konsekvenser i ett samhälle och samhällsaktörer har inte bara ett juridiskt ansvar för att motverka korruption, utan även ett etiskt, skriver Natali Phalén, generalsekreterare, Institutet Mot Mutor.

MP: Integriteten behöver skyddas

MP: Integriteten behöver skyddas

REPLIK. Dataskyddsförordningen och ePrivacy-förordningen reglerar olika saker. Det finns ingen anledning att bromsa när det finns luckor som behövs täppas igen, skriver Max Andersson (MP) i en replik till Per Nygårds på IT & Telekomföretagen.

IT & telekomföretagen: Bromsa GDPR

IT & telekomföretagen: Bromsa GDPR

DEBATT. GDPR är i grund och botten sund, men nu behöver vi stanna upp och fokusera på långsiktig hållbarhet för att digitaliseringens fulla potential ska kunna tillvaratas, skriver Pär Nygårds, näringspolitisk expert på IT & telekomföretagen.