Debatt


"Grön Ungdom tänker fel när de spelar ner statliga hot mot Sverige"

REPLIK. Det är välkommet att Grön Ungdom engagerar sig i den försvars- och säkerhetspolitiska debatten. Men det finns brister i deras debattartikel som måste belysas, skriver Zebulon Carlander, försvars- och säkerhetspolitisk sekreterare Fria moderata studentförbundet.

Grön ungdom: Ge den mest akuta säkerhetsfrågan mer utrymme

Grön ungdom: Ge den mest akuta säkerhetsfrågan mer utrymme

DEBATT. Klimathotet är den mest akuta säkerhetsfrågan i dag, men får mindre utrymme i debatten än militära hot. Vi bör inrätta ett nationellt krislager, en självförsörjningsstrategi även för läkemedel och att bördig åkermark skyddas, skriver Hanna Lidström och Wanja Kaufmann från Grön ungdom.