Miljöorganisationer kan söka statligt stöd för arbete med slutförvarsfrågor

Ideella miljöorganisationer har sedan flera år tillbaka kunnat söka ekonomiskt stöd för arbete med slutförvarsfrågor. Sedan 2018 sker utbetalningen av medel för arbete med använt kärnbränsle och annat radioaktivt avfall från Strålsäkerhetsmyndigheten. Under 2020 har myndigheten totalt 3 miljoner


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar