MSB möter sina amerikanska kollegor på Department of Homeland Security för att planera framtida forsknings- och utvecklingsavtal inom området samhällsäkerhet

På agendan står expertmöten om prioriterade ämnen såsom cybersäkerhet, informationspåverkan och arbete mot våldsbejakande extremism. Därefter leder Dan Eliasson och hans motparter högnivåmöten där det kommande årets verksamhet planeras. Resan börjar i Washington DC, och fortsätter sedan till Ottawa, Kanada.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar