Utbrott av hepatit A är över

Det utbrott av hepatit A som har pågått från februari 2019 är nu över. Totalt insjuknade elva personer mellan 26 februari och 17 april. Dadlar är misstänkta men smittkällan har inte kunnat identifieras i analyser.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar