Riksdagen debatterade IS-återvändare – Flera partier vill pröva frågan om tribunal

När riksdagen debatterade hur Sverige ska hantera IS-återvändare menade flera partier att regeringen agerat för långsamt för att få fram relevant lagstiftning. Samtidigt gav också flera av partierna regeringen stöd i sitt förslag om en internationell tribunal för att utreda terrormisstänkta.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar