Gunnarsson (V): Säkerhet kräver bättre välfärd

DEBATT. Vi behöver återta samhällsviktiga verksamheter, framförallt inom välfärden, i offentlig regi för att stärka beredskapen. Jämlika samhällen där vi planerar och finansierar saker tillsammans är starka samhällen, skriver Hanna Gunnarsson (V). 

Hanna Gunnarsson (V)
Riksdagsledamot i försvarsutskottet


Det har varit en speciell vår. Det här riksdagsåret kommer självklart kommas ihåg för den pandemi och kris som vi fortfarande befinner oss mitt i. Vi kommer att leva med effekterna under en lång tid.

Som försvarspolitiker är begreppet “mänsklig säkerhet” viktigt för mig. I försvarspolitiken kretsar det mesta vanligtvis runt den säkerhetspolitiska analysen, försvarsbudgeten och de stora materielprojekten. Men vi måste lyfta blicken och fundera på vilka hot vårt samhälle egentligen står inför i dag och hur vi ser till att människor i vårt land kan leva ett tryggt och säkert liv varje dag.

Brister i välfärden

Vi lever i en mer sårbar värld, det blir mer och mer uppenbart för oss alla. Klimatförändringarna är ett allvarligt hot mot landets och invånarnas säkerhet. Bränder och översvämningar riskerar både människors liv och egendom och samhällets funktionalitet. Pandemier och resistenta bakterier ställer sjukvården inför stora utmaningar. Den omfattande digitaliseringen gör oss sårbara för cyberhot och intrång i viktiga digitala system.

En sak har blivit mycket tydligt under de senaste månaderna: Sverige har stora brister i välfärden. Välfärden är vårt samhälles bottenplatta. Den innefattar sjukvården, äldreomsorgen, förskolorna och kollektivtrafiken, sådant som får vårt samhälle att fungera. De dåliga arbetsvillkoren, nedskärningarna och underbemanningen i framförallt äldreomsorgen har fått stora och tragiska konsekvenser under coronapandemin.

Återta samhällsviktiga verksamheter

Verksamheter där personalen redan när det är lugnt i samhället går på knäna, är överarbetade och underbemannade har såklart svårt att utöka och jobba ännu hårdare när det blir kris. Vi måste ha en fullt finansierad sjukvård och äldreomsorg framöver, där personalen har högre löner, bra arbetsvillkor och tid för vidareutbildning.

Till detta kommer växande problem med privatiseringar och utförsäljningar av samhällsviktig verksamhet. Beredskapen blir bättre om vi äger, driver och planerar verksamheten tillsammans, genom stat, kommun eller regionerna. Vi behöver återta samhällsviktiga verksamheter, framförallt inom välfärden, i offentlig regi.

Motarbeta splittring

Vi har alla ett gemensamt ansvar för att vårt samhälle ska vara starkt och motståndskraftigt. Vi stärker tillsammans demokratin, jämställdheten och jämlikheten. För Vänsterpartiet är det självklart att jämlika samhällen där vi planerar, finansierar och genomför saker tillsammans är starka samhällen. Vi måste hålla ihop och tillsammans motarbeta den splittring som vi ser i dag med ökande klassklyftor och rasism, det är bara om vi står tillsammans som vi kan stå emot ett samhälle som är mer och mer utsatt för kriser.

Ett robust samhälle

Försvarspolitiken måste handla om mänsklig säkerhet, utifrån de hot som befolkningen står inför i dag. Försvarsmaktens uppgift är att kunna möta ett eventuellt väpnat angrepp, men ur Vänsterpartiets synvinkel är det inte ett väpnat angrepp som är det mest aktuella hotet i dag. Vårt samhället står inför mer civila hot, som kräver att vi planerar och förbereder oss för de olika scenarion som kan inträffa.

För Vänsterpartiet handlar det om att stärka välfärden för alla, ställa om till ett mer hållbart samhället med ett seriöst arbete för att stoppa klimatförändringarna och bygga upp ett civilt försvar med hög krisberedskap hos befolkningen. Det är så vi menar att vi bygger ett säkert, tryggt och robust samhälle för alla.

Forrige artikel S: Vi stärker totalförsvaret – satsningarna står orubbade S: Vi stärker totalförsvaret – satsningarna står orubbade Næste artikel SD: Utan oss kan inte Sverige försvaras SD: Utan oss kan inte Sverige försvaras