Betänkande: Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Justitieutskottet har presenterat sitt förslag till riksdagsbeslut.

Utskottet tillstyrker regeringens förslag om anslag för 2020 inom utgiftsområde 4, som uppgår till drygt 51,7 miljarder kronor. Därmed avstyrker utskottet de alternativa budgetförslag som förts fram i motioner. Utskottet tillstyrker också regeringens förslag till bemyndigande.

Övriga motionsförslag avstyrks. Utskottet hänvisar i flera av dessa frågor till pågående arbeten.

I betänkandet finns 37 reservationer (M, SD, V, KD) och fyra särskilda yttranden (M, SD, V, KD). Ledamöterna från Moderaterna, Sverigedemokra­terna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna avstår från ställningstagande när det gäller anslagsbeslutet och redovisar i stället sina överväganden i särskilda yttranden.

Utskottsbetänkande (PDF)

 

Login