Utlokaliserade myndigheter: Det går bra nu

OMLOKALISERING. Civilminister Ardalan Shekarabis (S) omlokalisering får högt betyg av myndigheterna själva. Flyttlassen går som planerat och det är lätt för myndigheterna att hitta ny personal när de flyttar ut från Stockholm. 

Altinget rapporterade nyligen om flytten av biståndsmyndigheten Sida. Arbetet står i princip stilla då det inte finns några lokaler att flytta till.

Läs också: Dyr flytt av Sida dröjer flera år

Men de andra myndigheterna som civilminister Ardalan Shekarabi (S) beslutat att de ska flytta delar av eller hela verksamheten ut från Stockholm berättar att det går bra. Det är lätt att hitta kompetenta medarbetare utanför Stockholm. Flyttlassen rullar på enligt plan för de myndigheter som Altinget varit i kontakt med.

Fastighetsmäklarinspektionen

– Det har gått bra. Vi är fullt bemannade. 21 personer som jobbar i Karlstad. Vi var 18 personer i Stockholm. Bara en person följde med. Vi har rekryterat brett, framför allt jurister. Det finns universitet i Karlstad som utbildar jurister och vi har fått draghjälp av andra myndigheter som Konsumentverket, säger Anders Astonsson, kommunikatör på Fastighetsmäklarinspektionen, till Altinget.

Fastighetsmäklarinspektionen har flyttat hela sin verksamhet från Stockholm till Karlstad.

Inspektionen för socialförsäkringen

– Vi har nu kommit halvvägs igenom omlokaliseringsarbetet. Vi har verksamhet i Göteborg sedan den 1 september. Vi har i dag ett tiotal anställda i Göteborg, som vi nu håller på att introducera i verksamheten. Vi har rekryterat ytterligare ett par personer som ännu inte har börjat sin anställning. Vi har också påbörjat en andra rekryteringsomgång, och siktar på att anställa ungefär lika många personer till som kan tillträda under tidig vår nästa år, säger Catarina Eklundh Ahlgren tillförordnad generaldirektör på Inspektionen för socialförsäkringen, till Altinget.

I Stockholm har mer än hälften av myndighetens utredare slutat, och även administrativ personal och ett par chefer har slutat eller kommer att sluta inom kort, enligt Eklundh Ahlgren.

Hon anser att det har gått över förväntan att rekrytera ny personal.

– Vi har haft lätt att rekrytera kompetent personal som matchar våra behov väl, men vissa kompetenser har varit svårare att hitta.

Tanken är att myndigheten på sikt ska ha samma omfattning i Göteborg som den har haft i Stockholm, alltså cirka 60 medarbetare. Bara ett fåtal medarbetare planerar att följa med myndigheten till Göteborg, majoriteten kommer inte att följa med.

– Det innebär att rekryteringsbehovet i Göteborg är stort under de kommande åren, säger Eklundh Ahlgren.

Myndigheten för kulturanalys

Även Myndigheten för Kulturanalys har flyttat till Göteborg.

– Vi har under våren och sommaren genomfört två rekryteringsomgångar och dessa är nu avslutade. Intresset för att söka sig till myndigheten har varit stort och vi bedömer att vi nu har en mycket god kompetens på myndigheten och en bra sammansättning av erfarenhet och forskningsbakgrund från olika relevanta områden, säger Sverker Härd, direktör och myndighetschef på Myndigheten för kulturanalys i ett mejlsvar till Altinget.

Han påpekar att vissa specifika kompetenser har varit svårare att rekrytera. Det gäller exempelvis personal med erfarenhet från utredningsarbete vid myndigheter och officiell statistik.

– Men vi är mycket nöjda med den personal vi nu har på plats. Samtidigt måste vi vara medvetna om att det tar sin tid att med en ny personal utveckla ett policyrelevant kulturpolitiskt kunskapsstöd och att etablera arbetsformer. Vi är helt enkelt i en uppstartsfas och jag förväntar mig att det tar ett par år att utveckla och konsolidera verksamheten, säger han. 

Sverker Härd säger samtidigt att flytten  har varit en krävande process.

– Ett omlokaliseringsbeslut är påfrestande för de som varit anställda vid myndigheten, som trivdes och som under flera år bidragit till att utveckla verksamheten, men som inte hade reella möjligheter att följa med till Göteborg.

Kronofogdemyndigheten

Kronofogden har precis flyttat verksamheter till Luleå, Sundsvall och Kristianstad.

– Det är precis klart, säger Max Wallenberg, pressansvarig på Kronofogdemyndigheten, till Altinget.

Han säger att det inte har varit några problem att hitta rätt personer – snarare tvärtom.

– Jämfört med Stockholm har det varit lättare att exempelvis hitta och behålla folk i kundtjänsten, säger Max Wallenberg

Kronofogden har identifierat ytterligare verksamhet som kan omlokaliseras.

– Vi fortsätter med 80 personer till.

Trafikverket och Tullverket

Tullverket meddelar att för de tjänster som utlokaliseras så pågår arbetet.

Trafikverket har precis tillsatt 30 tjänster i Kristianstad. Flytten beskrivs som en utmaning. Men man tror att det kommer att gå till december 2019 som är deadline.

 

Myndighet  Ort Anställda
Strålskyddsmyndigheten


Katrineholm 120

Polarforskningssekretariatet

Kronofogdemyndigheten

Luleå

15

10

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor Växjö 70
ESF-rådet Gävle 120
Universitets- och högskolerådet Visby (Region Gotland) 15
Tillväxtverket Östersund 20
SCB Örebro Uppgift saknas
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd Skellefteå 15
E-hälsomyndigheten Kalmar 100
Fastighetsmäklarinspektionen Karlstad 15

Digitaliseringsmyndigheten

Kronofogdemyndigheten

Sundsvall

60

10

Jämställdhetsmyndigheten

Inspektionen för socialförsäkringen

Myndigheten för kulturanalys

Göteborg

70

50-60

15

Tullverket

Tillväxtverket

Myndigheten för tillgängliga medier

Malmö

30

10

100

Trafikverket

Kronofogdemyndigheten

Kristianstad

80-100

15

Swedac Borås 40
Sida Botkyrka 500

Källa: Regeringen

Anmärkning. Artikeln är uppdaterad från originalversionen med uppgifter från Myndigheten för kulturanalys

Forrige artikel Fridolin avgår – Bolund kan bli nytt språkrör Fridolin avgår – Bolund kan bli nytt språkrör Næste artikel Löfvens lycka eller rävsax – får inte avgå Löfvens lycka eller rävsax – får inte avgå