Dyr flytt av Sida dröjer flera år

OMLOKALISERING. Regeringen har beslutat att ett 20-tal myndigheter, helt eller delvis, ska flytta ut från Stockholm. Många flyttlass är på väg eller är avklarade. Men det gäller inte Sida. Först 2022 bär det av till Botkyrka.

Civilminister Ardalan Shekarabi (S) har under förra mandatperioden beslutat om ett 20-tal myndighetsflyttar. I vissa fall är det hela myndigheter, i andra är det vissa av funktionerna som fått flytta.

Många som velat se ett högre tempo på omlokaliseringen har kritiserat regeringen för att den duttat. Flyttar som Myndigheten för Kulturanalys eller Fastighetsmäklarinspektionen har berört så få som 15 anställda. Även många gånger när det varit stora myndigheter som fått flytta ut delar av sin verksamhet har det bara berört ett fåtal anställda. Fram till januari förra året handlade det om som mest 120 anställda (Strålskyddsmyndigheten till Katrineholm och ESF-rådet till Gävle).

Slog till stort

Men den 22 januari meddelade Shekarabi att biståndsmyndigheten Sida ska flytta. Den här gången handlar det inte om en flytt ut i landet från Stockholm, utan en flytt inom Storstockholm. Från Valhallavägen på Östermalm i Stockholms innerstad, till förortskommunen Botkyrka.

Botkyrka är en delad kommun med både socioekonomiskt välmående villaområden och tre, Alby, Fittja och Hallunda, av de 23 särskilt utsatta områden som Polisen har pekat ut.

För de andra myndigheterna har i många fall kommunerna stått beredda med lokaler för de omlokaliserade statstjänstemännen.

– Det finns ingen byggnad ännu, säger Annika Malmer till Altinget. Hon jobbar med internkommunikation om myndighetsflytten på Sida.

En förklaring är storleken. Att inhysa 15 personer från en minimyndighet är inga stora problem. Men 500 personer. Här handlar det om en byggnad på 10 000 kvadratmeter.

Avtal till 2022

Rebecka Orrenius Alffram är projektledare för flytten och har varit med att ta fram en konsekvensanalys om vad det innebär för Sida att flytta verksamheten till Botkyrka.  

Hon säger att det i praktiken blir en beställning av ny lokal som ska byggas. Även om en sådan lokal skulle kunna stå färdig inom loppet av ett par år tror Rebecka Orrenius Alffram att det drar ut mer på tiden.

– Vi har hyresavtal här på Valhallavägen kvar till juli 2022, jag tror inte att det blir före dess, säger hon till Altinget.

Allt annat vore dålig ekonomi då myndigheten annars riskerar att få betala dubbla hyror.

I konsekvensutredningen räknar Sida med att bygget av ett nytt hus i runda slängar kommer att kosta en halv miljard. Sida resonerar i konsekvensutredningen om varför det ska byggas nytt:

”Både Botkyrka kommun och den fastighetskonsult Sida har anlitat har konstaterat att det inte finns några befintliga kontorslokaler som är tillräckligt stora för Sidas behov. Sida kommer därmed att behöva låta uppföra en kontorsbyggnad. Att få fram kostnaden för att bygga en ny kontorsbyggnad med motsvarande yta som i Sidas nuvarande kontor har varit svårt. Det skulle kunna handla om i storleksordningen 500 mkr, enligt anlitad fastighetskonsult.”

Dyrt bygge

Läget är alltså att Sida måste flytta ut från lokaler som myndigheten tvingas återställa och flytta till en nybyggd lokal i Botkyrka.

Sida är varken ett bygg- eller fastighetsbolag så tanken är att myndigheten ska upphandla byggentreprenad och tillhörande projektorganisation för att uppföra kontorslokalerna.

”För att kunna genomföra en omfattande byggentreprenadupphandling kommer Sida att behöva anlita 1–2 expertkonsulter med byggentreprenad som inriktning. Därtill krävs att Sida kan bedöma konsulternas arbete vilket kommer vara tidskrävande och utmanande."  Sida bedömer att detta skulle kosta 8 miljoner.

Denna process skulle så klart bli både enklare och billigare om det framöver kunde dyka upp en ledig lokal i Botkyrka som skulle passa Sida.

Notan för flytt: 80 miljoner

Totalt räknar Sida med att flytten kostar 80 miljoner kronor. 20 av dessa miljoner beror på att flytten går till Botkyrka där det inte finns lokaler.

I konsekvensbeskrivningen refererar man också till en medarbetarundersökning. Den visar att många anställda är oroliga över flytten. Oron handlar om att kollegor slutar på grund av alltför lång resväg och att Sida blir en mindre attraktiv arbetsgivare. Men det finns också oro över att kontoret kan hamna på en plats som uppfattas som otrygg.

Sida pekar ut de platser i Botkyrka där de vill att den nya lokalen byggs. Det är bland annat närheten till kommunikationer som avgör.

Kommunen har makten

Men Sida är inte den enda som vill bestämma om hur det ska gå till med bygge och lokalisering av Sidas framtida lokaler. Botkyrka kommun menar att varken upphandlingsförfarandet eller lokaliseringen behöver bli så som Sida vill ha det. Ebba Östlin (S), ordförande i kommunstyrelsen menar att bollen visserligen ligger hos Sida, men att kommunen kan avgöra var myndigheten ska ligga.

– Kommuner har vissa fördelar. Vi har ju plan- och byggmonopolet, säger hon till Altinget.

I praktiken innebär det att Botkyrka kommun har veto över var Sida ska ligga.

Regeringens omlokaliseringar

Myndighet  Ort Anställda
Strålskyddsmyndigheten


Katrineholm 120

Polarforskningssekretariatet

Kronofogdemyndigheten

Luleå

15

10

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor Växjö 70
ESF-rådet Gävle 120
Universitets- och högskolerådet Visby (Region Gotland) 15
Tillväxtverket Östersund 20
SCB Örebro Uppgift saknas
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd Skellefteå 15
E-hälsomyndigheten Kalmar 100
Fastighetsmäklarinspektionen Karlstad 15

Digitaliseringsmyndigheten

Kronofogdemyndigheten

Sundsvall

60

10

Jämställdhetsmyndigheten

Inspektionen för socialförsäkringen

Myndigheten för kulturanalys

Göteborg

70

50-60

15

Tullverket

Tillväxtverket

Myndigheten för tillgängliga medier

Malmö

30

10

100

Trafikverket

Kronofogdemyndigheten

Kristianstad

80-100

15

Inspektionen för socialförsäkringen Mölndal 25
Swedac Borås 40
Sida Botkyrka 500

Källa: Regeringen

Forrige artikel De mätte opinionen bäst och sämst De mätte opinionen bäst och sämst Næste artikel Flera handslag återstår i landstingspolitiken Flera handslag återstår i landstingspolitiken