Tidningar klandras för #MeToo-publiceringar

KORTNYTT. Pressens Opinionsnämnd har prövat elva publiceringar med koppling till #MeToo. Nämnden finner nu att tio av publiceringarna bryter mot god publicistisk sed. 

Pressens Opinionsnämnd har till uppgift att avgöra om en enskild person har hamnat i en oförsvarlig publicitetsskada. Nu ger nämnden besked om elva granskade publiceringar med koppling till #MeToo. Publiceringarna har anmälts av de fyra personer som de elva publiceringarna har berört. Tio av publiceringarna anses ha brutit mot god publicistisk sed, varav en av dessa grovt. 

Läs också: Oenig kommitté saknar nytänkande

Anledningarna till varför det publicerade materialet brutit mot god publicistisk sed anser nämnden vara för att tidningarna inte har haft tillräckligt belägg för att publicera om de allvarliga anklagelserna. I ett fall anser nämnden att publiceringen har sådana brister att tidningen har grovt brutit mot god publicistisk sed.

En av publiceringarna frias. Det beror på att den omskrivna personen inte har namngivits och att publiceringen i övrigt inte innehållit information som kan ha inneburit att personen har kunnat identifierats på ett sätt som lett till publicitetsskada.

Forrige artikel SCB: Antalet sysselsatta ökar Næste artikel Så är opinionsläget inför Almedalen