Oenig kommitté saknar nytänkande

KOMMENTAR. En haltande public service-kommitté är färgad av rådande högkonjunktur. Den politiska oenigheten har även backat sig in i de tidigare förslagen från kommittén.

Med ett nyligen antagit förslag av riksdagen för presstöd, en proposition om ny finansiering av public service och tisdagens pressträff om vad public service ska göra så klarnar bilden av hur de politiska partierna ser på den statliga mediepolitiken.

Till att börja med kan vi konstatera att public service inverkar kraftigt negativt på konkurrensen på mediemarknaden. I en annan bransch skulle ett liknande politiskt upplägg vara omöjligt. Tänk er ett LKAB som delar ut järnmalmsprodukter gratis och som kompensation delar staten ut brödsmulor till privata gruvbolag som sedan ska försöka sälja malm till marknadspris. Eller tänk er att SBAB tar noll procent i ränta på bostadslån, och att de privata bankerna sedan får boräntestöd för att försöka få bostadsägare att teckna lån med ränta.

Liknelsen är hårdragen men visar att mediemarknaden är speciell, och det ska den vara. Privata aktörer får svälja orättvis konkurrens från en statlig jätte för den goda sakens skull. För public service är en kollektiv nyttighet. Därför är det även bra att det blir public service-skatt. public service är också en demokratisk rättighet. Det är det som är den goda saken. Därför är det bra att det bredda uppdraget och krav på täckning i marknätet kvarstår.

Login