Så ser ungdomsförbunden på politisk påverkan

PÅVERKAN. Att välja sina strider är ett genomgående tema för förbunden. Men förhållandet till moderpartiet skiftar.

Altinget har i en intervjuserie talat med ordförandena i nio politiska ungdomsförbund. Den generella slutsats som kan dras är att påverkansarbete är viktigt för förbunden men att vägen dit ser olika ut.

Ungdomsförbunden på Allianssidan har som tydligt mål att påverka moderpartierna. Det är också tydligt att de alla tar sig an rollen som vakthund gentemot partiet.

”Vi är en frispråkig vakthund”, säger Dousa (Muf).  ”En stor del av mitt uppdrag är att vara vakthunden om Centerpartiet skulle tappa det”, säger Ek (Cuf). ”Tittar man historiskt så skulle jag hävda att Luf har varit en vakthund”, säger Forsell (Luf) och även KDU talar om förhållandet till moderpartiet i vakthundstermer.

Login