Norlén: KU:s enighet är historiskt unik

INTERVJU. KU:s ordförande Andreas Norléns (M) mål är att utskottet ska bli mindre politiserat. Samarbetet med vice ordförande Björn von Sydow (S) har gjort det möjligt och Norlén hoppas att man satt tonen för kommande år.

Andreas Norlén tog över som ordförande i konstitutionsutskottet (KU) 2014 efter att ha suttit som ledamot i samma utskott sedan 2009. Åren 2009-2014 präglades KU, enligt Norlén, av högt tonläge och stora motsättningar. När han tog över rodret hade han därför ambitionen att KU skulle bli mer enat. Lyckligtvis för Norlén var det en ambition som delades av den nye vice ordföranden Björn von Sydow (S).

– Vi hade den gemensamma ambitionen att föra tillbaka KU till rötterna med fokus på juridisk konstitutionell granskning och försöka komma bort från de partipolitiska övertonerna och motsättningarna som ju lång tid dessförinnan hade präglat bilden av KU, säger Norlén till Altinget.

Norlén och von Sydow har också lyckats få med sig övriga ledamöter i den ambitionen. Och faktum är att KU under den senaste mandatperioden i stort sett varit enig vid samtliga granskningsbetänkanden. Något som Andreas Norlén menar är unikt.  

– Det finns inga tidigare exempel på att man haft i princip eniga betänkanden fyra år i rad.

Hoppas inte på fortsättning

Andreas Norlén trivs med arbetet som utskottsordförande. Men helst vill han inte fortsätta, eftersom posten som ordförande i KU sedan 1991 går till en företrädare för ett oppositionsparti.

– I den meningen hoppas jag att jag inte är KU:s ordförande i höst för det skulle innebära att vi inte har en alliansregering och det tycker jag vore tråkigt, säger han.

Men att fortsätta i KU gör han gärna. Han ser det som ett viktigt arbete som också sätter avtryck.

– Varje ställningstagande i ett granskningsärende är ett bidrag till den konstitutionella praxisen som finns om hur regeringsarbetet ska bedrivas. I den meningen är varje ställningstagande på riktigt för det blir en byggsten i det här stora bygget som KU har byggt upp under årtionden. Man trampar aldrig vatten utan det är hela tiden på riktigt det man gör och det KU säger.

Politik vs Juridik

KU består som bekant av politiker. Samtidigt består deras arbete i att granska regeringens arbete med juridiska- snarare än politiska glasögon. Det ställer krav på ledamöterna.

– Vi utkräver politiskt ansvar på juridisk grund. Man ska därför som KU-ledamot vara mer lojal mot lag och praxis än med sitt parti. Man ska försöka göra en objektiv bedömning utifrån fakta och de regler som finns för att bedöma om regeringen har gjort rätt eller fel, säger Norlén.

Samtidigt menar Norlén att arbetet i KU många gånger kan vara mer intressant än att sitta i ett utskott som endast behandlar sakpolitik.

– Arbetet i KU, särskilt för en oppositionspolitiker, är ju väldigt intressant eftersom i KU är inget avgjort på förhand. Om man hanterar sakpolitik så vet man ju ofta i förväg vad resultatet blir. Antingen att det finns majoritet eller inte för det i en viss fråga. På så sätt är KU-arbetet mer dynamiskt och oförutsägbart vilket jag tycker är spännande och stimulerande.

Sakpolitik

Men också KU ägnar sig emellanåt åt sakpolitik. Bara under våren har utskottet kommit med initiativ om domstolarnas oberoende, ett modernt tjänstemannaansvar och återinförande av ordensväsendet. I de sakpolitiska frågorna fungerar det på samma sätt som i övriga utskott att partierna har kontakt med varandra före sammanträdena och förhandlar. När det gäller granskningarna är det mer så att man har öppna diskussioner direkt vid sammanträdesbordet. Och i de lägena spelar ordförandens inställning stor roll menar Norlén.

– Man påverkar diskussionsklimatet väldigt mycket också hur man agerar under diskussionerna. Om man försöker fånga upp olika synpunkter och sedan på slutet försöker hitta en gemensam väg framåt eller om man har en annan strategi. Framförallt skulle jag säga att presidiet är viktigt, samspelet mellan ordförande och vice ordförande.

Och samspelet med vice ordförande Björn von Sydow har fungerat väl.

– Jag har stor respekt för Björn von Sydow, hans erfarenhet och kunnande. Jag tycker att vi har byggt upp en bra relation som jag tror har varit viktig för arbetet i utskottet. Jag tror att det är viktigt i all mänsklig verksamhet att inte underskatta betydelsen av personkemi och ömsesidig förståelse, säger Norlén.

Vill att KU fortsätter i samma anda

I höst stundar riksdagsval och vilka som blir kvar i KU eller inte återstår att se. Men det står redan klart att Björn von Sydow inte kommer att fortsätta i riksdagen. Andreas Norlén hoppas att de som kommer efter fortsätter i samma anda.

– Jag hoppas att vi under de här fyra åren har satt en trend och skapat ett exempel som också nästa utskott kommer bygga vidare på. Så att man vårdar det som vi har byggt upp. Dels därför att det är rätt. Jag tror att det är viktigt att man har bred uppslutning kring vad som är praxis för bra regeringsarbete. Dels hoppas jag att det har blivit ett så högt politiskt pris att skjuta ut sig och splittra KU att man också av det skälet inte gör det. För nu finns det en förväntan att KU ska bli överens och klara att hantera svåra frågor utan att det blir splittring och motsättningar.

Forrige artikel Stora regionala skillnader i partisympatier Stora regionala skillnader i partisympatier Næste artikel Shekarabi om digitalisering: Nu ökar vi takten Shekarabi om digitalisering: Nu ökar vi takten
Sanktioner kan införas mot riksdagsskolkare

Sanktioner kan införas mot riksdagsskolkare

FÖRSLAG. Ledamöter som inte närvarar i riksdagen tillräckligt ofta ska tvingas betala tillbaka arvode föreslår en parlamentarisk kommitté.

– Det är förstås helt orimligt och oacceptabelt att strunta i riksdagsarbetet och ändå fortsätta uppbära riksdagsarvode, säger talman Andreas Norlén till Altinget.