Minister: Jämställdhet i kommuner – partiernas ansvar

JÄMSTÄLLDHET. Altinget har tidigare visat att män är överrepresenterade på högsta posten i kommunerna. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) menar att det är upp till partierna att se till att få in fler kvinnor på toppositioner.

Altinget har tidigare kunnat visa att nästan 7 av 10 kommunstyrelseordföranden (KSO) i Sverige är män.

Läs också: Kommunsverige styrs av män

Flera ledande partiföreträdare har menat att det här är ett stort problem. 

Login