Mediepolitiken splittrar Alliansen

VAL. Mediepolitiken är ett av de områden som splittrar alliansen allra mest, visar Altingets genomgång av riksdagskandidaternas ekonomiska prioriteringar.

Altingets valkompass bjuder in riksdagskandidater från 11 partier att själva fördela statens budget. Utgångspunkten för valkompassen är dagens budget, fördelad över 27 budgetposter. Presstödet är i dag på 600 miljoner kronor och public service får 8,2 miljarder kronor årligen. Dessa budgetposter är två av de som alliansen är mest oeniga om. 

Gör Altingets valkompass här

Läs också: Andra gången politikerna tvärnitar om presstödet

Liberalerna vill sänka minst

Enligt de som hittills har besvarat Altingets valtest saknas enighet om hur Presstödet ska fungera i framtiden.  Riksdagskandidaterna från Moderaterna vill i testet sänka presstödet med i genomsnitt 262 miljoner kronor. Samtidigt som en genomsnittlig riksdagskandidat från Liberalerna endast vill se en sänkning om 30 miljoner kronor. 

 

Christer Wallin (M), riksdagskandidat från Skåne läns södra valkrets, motiverar sänkningen med att marknaden borde få bestämma i större usträckning. ”Stöd och subventioner snedvrider konkurrensen. Nuvarande konstruktion måste göras om helt”.

Max Sjöberg (L) vill istället omfördela stödet och låta pengarna gå till välfärden. "Högre grad av oberoende media, mer pengar till välfärdens kärna och mer marknadsmässiga villkor även på tidningsmarknaden". 

Fler är för lokal journalistik 

Även om kandidaterna från allianspartier i genomsnitt vill minska presstödet, finns det röster som tycker annorlunda. Judit Svensson (C), kandidat till riksdagen i Kronobergs län, vill se ett ökat presstöd för att främja lokal journalistik. "Det är viktigt att öka mångfalden bland medierna. Ökat presstöd skapar starkare stöd för lokal journalistik och främjar allmänhetens tillgång till oberoende nyhetsförmedling i hela landet."

Läs också: Debatt: Bra att alliansen vaknat i mediestödsfrågan

700 miljoner eller 3 miljarder mindre till Public Service 

Oenigheten finns även när det gäller Public Service, där Liberalerna vill göra den minsta sänkningen och Moderaterna den största. Regeringens 8,2 miljarder till public service skulle minskas till 5 miljarder om Moderaterna får bestämma. Liberalerna vill se en sänkning om 700 miljoner. Centerpartiet och Kristdemokraterna ligger relativt nära varandra i frågan, 1,8 respektive 2,1 miljarder i sänkt stöd till public service. 

 

Riksdagskandidaten Maria Berntsson (KD) ställer upp i Göteborgs kommun valkrets, vill sänka utgiftsområdet för att omfördela pengarna. "Vi sänker utgifterna för detta för att prioritera välfärden; vård och omsorg och familjepolitik."

Läs också: Oenig kommitté saknar nytänkande

Lars Beckman (M) som i dag arbetar som riksdagsledamot i Civilutskottet, vill se en samordning mellan presstöd och public service. "Presstödet borde samordnas med de 8-9 miljarder som går till de statliga medierna SVT UR och SR. Det är inte rimligt att våra lokala tidningar tar fram journalistiken som sedan används fritt av SVT SR och UR. Det vore rimligt med en mediefond som alla företag skulle söka medel ur." 

Forrige artikel KD: Lägg ner landstingen – helt KD: Lägg ner landstingen – helt Næste artikel Korvkiosk ska locka väljare till S  Korvkiosk ska locka väljare till S