Max Sjöberg

Om mig

Fakta

Ålder
28 år

Mer om

Twitter
Facebook

Max har tyvärr inte besvarat sina huvudfrågor

Max har tyvärr inte fyllt i sin CV

Hur enig är du med Max Sjöberg?

Svara på 27 frågor och få svaret

Gör testet