Mansdominans bland toppkandidaterna för M, L och SD

DEMOKRATI. För Moderaternas och Liberalernas toppkandidater till riksdagen är två av tre män. För Sverigedemokraterna är mansdominansen ännu större. Vänsterpartiet har betydligt fler kvinnor än män som förstanamn.

I valet i september är Sverige indelat i 29 valkretsar. Altinget har gått igenom samtliga valsedlar för alla partier för att kolla kvinnlig-manlig representation. Den övergripande bilden är att partierna till höger har manlig dominans medan Miljöpartiet och Vänsterpartiet har kvinnlig dominans.

En eller inget för småpartierna 

För små partier är ofta det översta namnet det enda som kommer in i riksdagen, medan stora partier ofta får flera mandat, i alla fall från de större valkretsarna. Nedan är grafer över partiernas första- och andranamn. Några partier får dock missvisande siffror då partiledaren kan stå överst för listor i flera valdistrikt. För dessa partier, främst KD och SD, måste man se första- och andranamnen som en helhet.

 Att stå överst har alltså stor betydelse. Och för de mindre partierna kan detta leda till obalans, även om partiet i fråga tillämpar så kallade varvade valsedlar, att det är varannan man varannan kvinna.  

Liberalerna

“Varvade listor är ett viktigt verktyg som framför allt får stor genomslagskraft i stora partier, som till exempel  Socialdemokraterna. I små partier där endast första namnet på listan kommer in har varvade listor ingen effekt eftersom det allt som oftast är en man som står överst på listan. Kvinnan som står på andra plats blir utan riksdagsplats,” skriver Gulan Avci, ordförande i Liberala kvinnor, i en artikel som ingår i Altingets temadebatt om jämställdhet i riksdagen.

Läs också: Liberala kvinnor: Jämställdhet börjar inifrån partierna

För Liberalernas del är närmare två av tre förstanamn män. Men valsedlarna kan vara luriga då det är vanligt att partiledaren och eventuellt andra toppolitiker står överst på flera listor. För Liberalernas del står Jan Björklund på två listor, så det påverkar inte bilden i någon större utsträckning.

Kristdemokraterna

Lurigare är det däremot med Kristdemokraterna. Vid en första anblick ser det ut som kvinnlig dominans. Men i själva verket är det en Ebba Busch Thor-dominans då hon står överst på merparten av listorna. Med tanke på att andranamnen för KD är mestadels män, har även KD manlig dominans.

Sverigedemokraterna

Den partiledare som dominerar mest på listorna är Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson som toppar samtliga valsedlar. Även andranamnen är mestadels män. Därmed kommer mansdominansen i riksdagen för SD att fortsätta även nästa mandatperiod.  

Centerpartiet

Centerpartiet har en svag övervikt av kvinnor för sina förstanamn. Centerledaren Annie Lööf är med på fyra listor, varav tre har män som andra namn. Om man rensar för den effekten blir det istället ett litet överskott för männen. Men med tanke på att andranamnen domineras av kvinnor är Centern helt klart det borgerliga parti med störst kvinnorepresentation.

Socialdemokraterna

Det största partiet, Socialdemokraterna, har varannan man, varannan kvinna på sina listor.

“Socialdemokraternas tydliga målsättning är att verka för jämställdhet på alla nivåer. Det gäller inte minst representation i det egna partiet. Det finns en tydlig struktur för hur förtroendeuppdrag ska fördelas jämställt. Modellen med varvade listor, ”varannan damernas”, infördes på 1990-talet efter initiativ från S-kvinnor för att bryta gamla strukturer som gynnade män och missgynnade kvinnor, skriver Carina Ohlsson, ordförande S-kvinnor i debatt på Altinget.

Läs också: S-kvinnor: Kvotering hotar inte män med rätt kompetens

Men bland förstanamnen är det fler män än kvinnor, vilket också Carina Ohlsson kommenterar i artikeln. “Men givetvis har inte reformen löst alla problem. Ju tyngre politiska uppdrag, desto större är ojämlikheten. Där inte kvotering styr, biter sig helt enkelt gamla strukturer fast. Det märks även på hur partierna toppar vallistorna – en majoritet av förstanamnen är fortfarande män.”

Moderaterna

Moderaterna har likt Socialdemokraterna ungefär lika många män som kvinnor om man tittar på alla kandidater, även om Moderaterna inte varvar sina listor.  Men bland toppkandidater är det stor manlig dominans. Närmare 2 av 3 av förstanamnen är män. Det spegelvända gäller för andranamnen.

Miljöpartiet

Miljöpartiet har fler kvinnor än män, både som första- och andranamn, på sina listor. Men Janine Alm Ericson (MP), jämställdhetspolitisk talesperson, menar att jämställdhet även handlar om annat än representationen. Hon hänvisar till Statsvetenskapliga institutionen på Uppsala Universitet som i början av 2016 genomförde en enkätstudien om jämställdheten i riksdagen.

“I rapporten framgår viktig information som alla riksdagspartier borde ta till sig och arbeta vidare med. Studien visar bland annat att det är betydligt färre unga kvinnor än män i riksdagen och att kvinnor uppfattar att det ställs högre krav på dem än vad männen gör”, skriver Janine Alm Ericson i temadebatten på Altinget..  

Läs också: MP: En jämställd riksdag kan inte vänta

Janine Alm Ericson hänvisar till studien som hon anser visa att kvinnor, framförallt unga kvinnor, känner sig betydligt mer oroliga för att begå misstag än män, kopplat till förväntningar och krav som ledamöterna har på sig själva. “Studien visar även att kvinnor oftare blir avbrutna och deras utseende och kläder kommenteras i högre grad än männens. Kvinnorna, framförallt unga kvinnor, utsätts i högre grad för kränkande särbehandling. Detta är djupt bekymrande”, skriver hon och sätter sitt hopp till ett jämställdhetsarbete i riksdagen som pågår och som leds av Esabelle Dingizian (MP), tredje vice talman.

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet är det parti som numerärt lyfter fram kvinnor mest. Av deras förstanamn är nästan två av tre kvinnor. Bland andranamnen är dominansen ännu större. Fler än åtta av tio är kvinnor.

,

Forrige artikel Centerveteraner kämpar för riksdagsöverlevnad Centerveteraner kämpar för riksdagsöverlevnad Næste artikel SD vill att fler jobbar längre – men ratar höjd pensionsålder SD vill att fler jobbar längre – men ratar höjd pensionsålder
Sabuni tar rygg på Björklund och Leijonborg

Sabuni tar rygg på Björklund och Leijonborg

ANALYS. När Sabuni ska vända Liberalernas opinionsmässiga kräftgång tar hon till företrädarnas paradfrågor. På kort sikt kan det vara en klok strategi, men det löser inte de mer långsiktiga problemen för partiet.