Liberalerna lagar efter läge när talespersoner utses

MAKTDELNING. Det vanligaste hos L är att talespersonerna följer utskotten. Men det finns även lägen då partiet vill lyfta fram en speciell person i en viss fråga. En sådan är Barbro Westerholm.

Liksom hos flera andra partier är det fördelningen av utskottsplatser som i slutändan blir avgörande för vilka som blir partiets talespersoner. Där får partiets riksdagsledamöter framföra sina önskemål, sen kombineras de med valberedningens bedömningar och partiets policys för att bestämma vem som hamnar var.

– Vi kollar lite så att personer som är helt nya kanske inte hamnar i konstitutionsutskottet. Det är en sammanvägd bedömning för att maximera nyttan för partiet men också att tillfredsställa individuella önskemål, säger Johan Pehrson (L), gruppledare, till Altinget.

Oftast är det riksdagsledamoten i ett visst utskott som kallas talesperson. Men det kan finnas undantag.

Login