Karlsson (S): Viktigt att ministrar är tydliga när partihatten är på

MAKTDELNING. S gruppledare Annelie Karlsson menar att det är viktigt att skilja på när statsråden uttalar sig för regeringen och när de uttalar sig för partiet. Hur en sådan skillnad ska göras är däremot inte helt tydligt.  

Det är inte alltid lätt att veta huruvida ett statsråd som sitter i en koalitionsregering uttalar sig för regeringen eller för sitt parti. Men att tydliggöra den skillnaden har blivit allt viktigare, särskilt sedan januariavtalet kom till stånd, menar Annelie Karlsson, gruppledare för Socialdemokratiska riksdagsgruppen.

– Vi står för uppgörelsen, men det är klart att vi har ett partiprogram som vi lutar oss emot. Ta värnskatten som exempel. Där hade det blivit fel om vi inte varit tydliga med att den inte tagits bort om det parlamentariska läget varit annorlunda, säger hon till Altinget.

Det finns inga riktlinjer för hur Socialdemokraternas statsråd ska  tydliggöra vem de uttalar sig för. Men Karlsson tycker inte att statsråden ska vara rädda för att uttala sig som socialdemokrater.

Login