De är KD:s spetskompetens i riksdagen

MAKTDELNING. Kompetens och partiets profil styr mest vid tillsättningen av talespersoner, enligt partisekreterare Peter Kullgren. Av KD:s blygsamma 22 ledamöter är drygt två tredjedelar män. 

Utnämningen av KD:s talespersoner hänger nära samman med vilket utskott personen ska sitta i, menar KD:s partisekreterare Peter Kullgren.

– Men självklart kommer kompetens i främsta rummet, och kunskapen om det ämne man ska vara talesperson för. Men också att man har ett genuint engagemang i frågorna. Det bukar bli bäst med den kombinationen, säger han till Altinget.

Beslut om utskottsplatser och talespersonskap fattas i gruppstyrelsen och i riksdagsgruppen. Även om partistrategi, väljarstöd och förankring i partiet är viktigt spelar den krassa verklighetens begränsningar en stor roll, låter Kullgren förstå.

Login