Kungen får coronastöd

TILLSKOTT. Kungen får 40 miljoner extra för år 2020. Tanken är att pengarna ska användas för att kompensera för de kungliga slottens förlorade visningsintäkter på grund av coronapandemin.

När höstbudgeten presenterades förra året fick Kungliga hov- och slottsstaten 146,4 miljoner kronor i anslag för år 2020. Men Kungliga hov- och slottsstaten har också intäkter för att finansiera sin verksamhet, bland annat genom visningar av slotten.

På grund av coronapandemin har slotten tvingats hålla stängt och därför har dessa intäkter minskat. I regeringens höständringsbudget får kungen därför kompensation för de uteblivna intäkterna – totalt 40 miljoner kronor för år 2020.

"Spridningen av sjukdomen covid-19 har inneburit att intäkterna från visningar av de kungliga slotten har minskat. I syfte att mildra de ekonomiska konsekvenserna behövs ett stöd för uteblivna intäkter. Stödet bör i sin helhet fördelas till Kungliga slottsstaten.", skriver regeringen.

Budgetposten "Statschefen" (det vill säga kungen) för år 2020 går därför upp till totalt 186,4 miljoner. Kommande år (2021-2023) är tanken att kungen ska få mindre igen, 148-150 miljoner årligen. 

Forrige artikel Så fördelas statens budget Så fördelas statens budget Næste artikel Nollränta i flera år framöver Nollränta i flera år framöver
Så ser finansmarknadsministerns nya stab ut

Så ser finansmarknadsministerns nya stab ut

LAGBYGGE. Åsa Lindhagen (MP) har nyligen bytt departement och ska nu ansvara för finansmarknadsfrågor. Till sin hjälp har hon en rutinerad statssekreterare och tre politiskt sakkunniga.