"Det finns en inbyggd problematik med statligt ägande"

DEBATT. När förutsättningarna finns ska staten pröva sitt ägande av de statliga bolag som inte har ett särskilt samhällsuppdrag eller som är säkerhetspolitiskt viktiga, skriver Per Schöldberg, Helena Lindahl och Peter Helander från Centerpartiet. 

Per Schöldberg (C)
Riksdagsledamot
Helena Lindahl (C)
Riksdagsledamot
Peter Helander (C)
Riksdagsledamot

 

Den svenska ekonomin kännetecknas av en mängd olika företagsformer och olika typer av ägande. Staten är en ägaraktör bland många.

Den grundläggande struktur som svenskt näringsliv kännetecknas av, en blandekonomi, har tjänat landet väl. Men det ligger naturligtvis i sakens natur att när staten äger, samtidigt som den stiftar lagar och sätter spelregler, måste staten vara noggrann och omdömesgill.

Pröva statens ägande

Centerpartiet anser att det inte är en kärnuppgift att staten äger och driver företag, men att det i vissa fall kan vara motiverat.

Det finns en inbyggd problematik med statligt ägande och det är att staten får två roller, det vill säga att man sitter på två stolar samtidigt – både som lagstiftare och som bolagsägare.

Vi anser därför att staten, när förutsättningarna finns, ska pröva sitt ägande av de statliga bolag som inte har ett särskilt samhällsuppdrag eller som är strategiskt eller säkerhetspolitiskt viktiga. Men eftersom staten är en stor bolagsägare och kommer fortsätta att vara det under överskådlig tid är det viktigt att ägaren driver sina företag på ett långsiktigt professionellt, värdeskapande och hållbart sätt.

Vinster för samhället

Återigen är det viktigt att påpeka att flera av bolagen dessutom har viktiga samhällsuppdrag där fokus inte bara är ekonomi utan även handlar om andra vinster för samhället. Här är det viktigt att de samhälleliga vinsterna tydligt redovisas och är styrande för bolagens verksamhet.

Förverkliga Sveriges åtagande

I den omfattande klimatomställning av ekonomin som pågår ska de statliga bolagen vara aktiva i att förverkliga Sveriges åtagande i Agenda 2030. Vi vet att bolagen gärna tar den utmaningen då de ser både klimat- och affärsnytta.

Centerpartiet ser också att de säkerhetspolitiska aspekterna mer noggrant måste vägas in i den statliga ägarportföljen.

Pragmatiskt perspektiv

Vår grundsyn är att staten som ägare ska ställa sig frågan om marknaden själv kan lösa den uppgift ett statligt bolag har. Då ska detta prövas. Men, Centerpartiet ser inte statlig försäljning av bolag, likväl som förvärv, utifrån ett ideologiskt perspektiv, snarare ett pragmatiskt.

Likväl som vi inte kan utesluta försäljningar, kan vi heller inte helst stänga dörren för förvärv eller att nya bolag startas. Allt måste prövas affärsmässigt och med samhälls- och marknadsnytta som ledstjärna.

Forrige artikel Timbro: Avveckla Svenska institutet Timbro: Avveckla Svenska institutet
Här är de omplacerade generaldirektörernas sidojobb

Här är de omplacerade generaldirektörernas sidojobb

BISYSSLOR. Rådgivning åt en management konsultbyrå, styrelsearbete för ett friskolebolag och en utredning i Ystad. Det är några av de bisysslor som generaldirektörerna på Regeringskansliet har, visar Altingets kartläggning.