Därför är blockpolitiken död

KOMMENTAR. I valrörelsen vill inget parti ta ordet budget i sin mun. För inget block, än mindre parti, är tillräckligt stort för att få igenom en egen budget – om det inte ska krävas ett politiskt självmord.

Regeringsfrågan ältas som bekant dagligen utan att vi kommer närmare ett svar på frågan.

Läs även. Kan vi sluta älta regeringsfrågan?

Men om svaret där är långt borta är det ingenting i jämförelse med frågan hur en regering ska få igenom en budget. Det är svårt att måla upp ett scenario där det går utan att samtidigt ta livet av blockpolitiken. För inget block är tillräckligt stort för att få igenom en budget utan hjälp av det motsatta blocket (vi bortser från alternativet att ett av blocken direkt samarbetar med SD för att få stöd i riksdagen).

Anledningen till att det är svårare att lyckas med budgeten än att få till en regering är att olika beslutsregler ligger till grund för val av statsminister respektive val av budget.

Lätt att utse en statsminister

Vid val av statsminister gäller att om mer än hälften av riksdagens ledamöter röstar emot så faller förslaget på ny statsminister. I annat fall är det godkänt. Det krävs alltså ingen majoritet för ett förslag på en statsminister.

Kruxet är det som händer sen. När statsministern och regeringen ska börja bedriva politik. För kärnan i politiken är budgeten. Den som tvivlar på detta kan titta på de vallöften och utspel som partierna presenterar. Minst nio av tio av sådana utspel kräver att partiet eller blocket får igenom sin budget. Det är bara ett fåtal förslag som kan röstas igenom vid sidan om budgeten.

Läs också: Partiernas valutspel – hela listan

Men budgeten bestäms genom att partiernas eller blockens budgetförslag ställs mot varandra i riksdagen. Det alternativ som får flest röster vinner.  

Här kan man titta på de olika regeringsalternativ för att bena ut möjligheterna att få igenom en budget.

Miniregering – glöm det

En variant på regering som har diskuterats är att det vid brist på brett parlamentariskt stöd kan röstas fram en minoritetsregering med ett enda parti, exempelvis M eller S. 

Men en budget från en enpartiregering, bestående av S eller M, fälls direkt av SD om inte SD får någon form av inflytande i regeringens budget. Om det skulle vara en S-regering kan SD lägga sina röster på M och vice versa. 

Slutsatsen är att en miniregering inte kan få igenom en budget, och därmed kan en sådan inte regera – utan en uppgörelse över blockgränsen.

Det mer troliga är att något av blocken bildar regeringen, ungefär på så sätt som det spekuleras i nuläget: Största blocket vinner och syr ihop en regering.

Alliansregering – tufft värre

Om det blir en alliansregering ska den lägga fram en budget. Men SD kan fälla den genom att rösta på Socialdemokraternas budget (S och SD har ungefär 45 procent mot Alliansens 40). S skulle i och för sig kunna hindra något sådant genom att själva inte rösta på sin egen budget. Men att låta riksdagsarbetet enbart bli taktiserande för att hindra SD – och inte låta bli ett uttryck för folkviljan – skulle vara kontraproduktivt för både de enskilda partierna och för det politiska systemet i stort.

Slutsatsen är att en alliansregering inte kan få igenom en budget, och därmed kan den regeringen inte regera – om det inte sker en uppgörelse över blockgränsen.

Rödgrön regering – näe

Om det istället är det rödgröna blocket som skulle lägga fram budgeten har de partierna i dagsläget drygt 40 procent av rösterna.

SD lär göra som tidigare och säga att budgeten ska få mer SD-inslag. Annars röstar partiet på en annan budget.

Här finns två alternativ:

  • 1. Alliansen har en gemensam budget. Om SD stödjer den faller den rödgröna budgeten, på samma sätt som år 2014.

Slutsatsen är att en rödgrön regering, om det finns en alliansbudget, inte kan få igenom en budget, och därmed kan en sådan regering inte regera – om det inte sker en uppgörelse över blockgränsen.

Allt funkar om Alliansen lägger sig platt 

  • 2. Alliansen har inte en gemensam budget. I dagsläget skulle SD:s röster tillsammans med det största allianspartiet Moderaterna inte räcka till om SD försöker att stoppa en rödgrön budget genom att stödja en M-budget.

Slutsatsen är att en rödgrön regering, utan en alliansbudget som motpart, kan få igenom en budget, och därmed kan en sådan regering regera vidare.

Men detta skulle vara en ensidig och egenbeslutad decemberöverenskommelse som Alliansen skulle ta på sig, allt för att rädda kvar en rödgrön regering och utestänga SD från inflytande över budgeten. Är det troligt scenario? Nej, Alliansen går till val med en gemensam reformagenda som är tänkt att ligga till grund för en budget. Att välja bort en gemensam budget för att återigen låta en rödgrön regering sitta kvar skulle vara ett politiskt självmord.

Miraklet?

Givetvis kan det ske något de sista dagarna före valet. Den föreslagna familjeveckan från S kan exempelvis bli det mirakel som S hoppas på. Med en historisk slutspurt skulle de rödgröna kunna få över 50 procent.  

Forrige artikel Kan vi sluta älta regeringsfrågan? Kan vi sluta älta regeringsfrågan? Næste artikel SVT-haveriet blir plågsamt för public service SVT-haveriet blir plågsamt för public service
Glad sommar – lästips för semestern

Glad sommar – lästips för semestern

SOMMARUPPEHÅLL. Altinget Rikspolitik går på semester. Om du inte kan få nog av Altinget så hittar du här några guldkorn från våren. Nästa nyhetsbrev kommer i mitten på augusti.