Lars Trägårdh (68)

Professor i historia Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tidigare gästprofessor Tema barn, Linköpings universitet
Meriter: Ledamot i Framtidskommissionen

10 juli 1953 Hemsida