Håkan Sörman

Landshövding Jönköpings län, tidigare vd för SKL

Utbildning Civilekonom (Handelshögskolan i Stockholm, 1975)

Född 17. februari 1952, Enskede, Stockholm

Hemsida

Pröva utbildning gratis i 14 dagar

  • Nyheter
  • Personnytt
  • Politisk kalender
  • Förslag från regering
  • Beslut från riksdagen
Gratis provabonnemang