"Värmepumpar och fjärrvärme kompletterar varandra"

REPLIK. Svenska kyl- och värmepumpföreningens oro för att vi ser ett motsatsförhållande mellan värmepumpar och fjärrvärme är helt obefogad. Värmepumparna, liksom fjärrvärmen, är viktiga för omställningen av de sista procenten fossila bränslen inom uppvärmningssektorn, skriver vd:arna för Avfall Sverige, Energiföretagen och Energigas Sverige.

 

 

Per Jonasson från Svenska kyl- och värmepumpföreningen uttrycker oro för att vi ser ett motsatsförhållande mellan värmepumpar och fjärrvärme. Vi kan försäkra att oron är obefogad. Vi ser snarare att värmepumparna, liksom fjärrvärmen, är viktiga för att smidigt ställa om de sista återstående procenten fossila bränslen inom hela uppvärmningssektorn. Ofta är värmepumparna också ett viktigt komplement inom fjärrvärmen, bland annat för att underlätta tillvaratagandet av restvärme som annars har för låg temperatur för att fungera i värmenäten.

Login