Debatt

"Orimligt att ställa värmepumpar mot kolkraft"

DEBATT. Det är absurt att ställa hållbara värmepumpar mot gammal fossil kolkraft. Att flera svenska kraftaktörer inte i tid ställt om till en hållbar produktion är deras ansvar, skriver Svenska kyl- och värmepumpföreningens Per Jonasson med anledning av diskussionen om att regeringens skatteförslag skulle öka användningen av värmepumpar och leda till en akut kapacitetsbrist för elförsörjningen.

Per Jonasson.
Per Jonasson.Foto: SKVP
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Per Jonasson
Vd Svenska kyl- och värmepumpföreningen


I flera remissvar och i en debattartikel från Avfall Sverige, Energiföretagen och Energigas Sverige (Second-Opinion 14/3–19), har argumentet lyfts att ökad användning av värmepumpar skulle innebära en akut kapacitetsbrist för elförsörjningen.

Problemet är att det helt enkelt inte stämmer. Det blir dessutom absurt att ställa moderna, högeffektiva och hållbara värmepumpar mot gammal fossil kolkraft. Som att det vore framtidens skyldighet att lösa gårdagens problem. Att flera svenska kraftaktörer inte i tid lyssnat till tidsandan och ställt om till en hållbar produktion är deras ansvar och ingen annans.

Skattesubvention ska reduceras

Sakfrågan rör det faktum att regeringen i promemorian Höjd energiskatt och koldioxidskatt på bränslen vid viss användning samt höjd skatt på kemikalier i viss elektronik, nyligen föreslog en reducering av skattesubventionering av kraftvärme producerad av fossila bränslen såsom gas- och kol. Syftet är att möjliggöra en snabbare omställning av kraftvärmeproduktionen i Sverige och att Sverige ska kunna nå de på området uppsatta klimatmålen.

Genom att skattesubventionen tas bort hävdar Energiföretagen med flera att kol- och gaseldade kraftverk riskerar att bli olönsamma och att när dess värme- och elproduktion försvinner riskerar effektbrist att uppstå och att situationen förvärras av att värmepumpar behöver kompensera för värmeproduktionsbortfallet.

Kol ska inte lösa effektbristen

Att måla upp värmepumpar som en hotbild är däremot en återvändsgränd. 

Frågan om effektbrist i svenska storstäder är mycket viktig och något som alla inblandade aktörer bör ta på allvar. Här krävs samhälleliga insatser för att säkerställa att problemet hanteras, men det finns många andra lösningar än att fortsätta elda fossil gas och kol, exempelvis med satsningar på laststyrning.

Att måla upp värmepumpar som en hotbild är däremot en återvändsgränd. I synnerhet då en rapport från Effsys expand, Svenska kyl- och värmepumpföreningens och Energimyndighetens samverkansprogram, nyligen konstaterade att effektbehovet i Sverige kommer att minska tack vare prestandaförbättringar hos redan installerade värmepumpar och övergångar från elvärme till värmepumpar.

Stopp för ogrundad kritik

Svenska kyl- och värmepumpföreningen ser en framtid där samtliga energi- och värmeslag kommer att samverka i syfte att möjliggöra fossilfria städer och plusenergihus. Men på vägen dit behöver det ogrundade ifrågasättandet av konkurrerande tekniker att upphöra.

De aktörer som står för lösningar som inte kommer att vara en del av framtidens hållbara samhälle måste ta sitt eget ansvar.

Dokumentation

Den gröna skatteväxlingen – läs tidigare debattinlägg:

"Ett förnybart elsystem behöver mer kraftvärme"
Energibolagen har redan lovat att avveckla sina kol- och naturgaseldade kraftvärmeverk. Därför borde inte högre skatt på fossil kraftvärme vara en prioriterad fråga för regeringen, utan villkoren för att investera i de anläggningar som ska ersätta de kol- och naturgaseldade kraftvärmeverken, skriver Svebios Gustav Melin och Karolina Norbeck.

"Kemikalieskatten – grönklädd skatt på jobb och företagande"
Regeringens planerade höjning av kemikalieskatten på elektronikvaror slår hårt mot svenska företag samtidigt som de positiva effekterna av skatten är mycket diffusa, skriver Svensk Handels Mats Hedenström och Magnus Nikkarinen.

"Nya kraftvärmeskatter hotar storstädernas utveckling"
På kort tid ökar regeringen beskattningen på kraftvärme samt drar undan incitament för ny kraftvärme. Detta äventyrar det lokala kapacitetstillskottet i elnäten och kan skapa ett akut läge med totalstopp för nyanslutningar till elnätet och ökade utsläpp, skriver vd:arna för Energiföretagen Sverige, Stockholm Exergi, Göteborg Energi och Eon Sverige.

"Fem klimatskadliga subventioner som bör tas bort"
Naturskyddsföreningen presenterar fem klimatskadliga subventioner som kan tas bort i höstbudgeten, bland annat stödet till fossilt bränsle i industrin, avsaknaden av bränsleskatter för inrikesflyget och föråldrade system för reseavdrag och bilförmån. Att åtgärda dessa kan utgöra stommen i den aviserade skatteväxlingen på 15 miljarder kronor i Januariavtalet, skriver ordförande Johanna Sandahl.

"Därför innebär regeringens dieselförslag ökad klimatpåverkan"
Med ena handen uppmuntrar regeringen industrin att ställa om och hitta långsiktigt hållbara vägar för fossilfrihet. Med andra handen fäller man krokben för den utvecklingen, skriver Per Ahl, vd för gruvnäringens branschorganisation Svemin.

Mer om regeringens förslag

Läs regeringens promemoria med förslag på skatteändringar Höjd energiskatt och koldioxidskatt på bränslen vid viss användning samt höjd skatt på kemikalier i viss elektronik.

Promemorian har just varit ute på remiss, skatteändringarna föreslås att träda i kraft den 1 augusti i år.E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget