"Orimligt att ställa värmepumpar mot kolkraft"

DEBATT. Det är absurt att ställa hållbara värmepumpar mot gammal fossil kolkraft. Att flera svenska kraftaktörer inte i tid ställt om till en hållbar produktion är deras ansvar, skriver Svenska kyl- och värmepumpföreningens Per Jonasson med anledning av diskussionen om att regeringens skatteförslag skulle öka användningen av värmepumpar och leda till en akut kapacitetsbrist för elförsörjningen.

Per Jonasson
Vd Svenska kyl- och värmepumpföreningen


I flera remissvar och i en debattartikel från Avfall Sverige, Energiföretagen och Energigas Sverige (Second-Opinion 14/3–19), har argumentet lyfts att ökad användning av värmepumpar skulle innebära en akut kapacitetsbrist för elförsörjningen.

Problemet är att det helt enkelt inte stämmer. Det blir dessutom absurt att ställa moderna, högeffektiva och hållbara värmepumpar mot gammal fossil kolkraft. Som att det vore framtidens skyldighet att lösa gårdagens problem. Att flera svenska kraftaktörer inte i tid lyssnat till tidsandan och ställt om till en hållbar produktion är deras ansvar och ingen annans.

Skattesubvention ska reduceras

Sakfrågan rör det faktum att regeringen i promemorian Höjd energiskatt och koldioxidskatt på bränslen vid viss användning samt höjd skatt på kemikalier i viss elektronik, nyligen föreslog en reducering av skattesubventionering av kraftvärme producerad av fossila bränslen såsom gas- och kol. Syftet är att möjliggöra en snabbare omställning av kraftvärmeproduktionen i Sverige och att Sverige ska kunna nå de på området uppsatta klimatmålen.

Genom att skattesubventionen tas bort hävdar Energiföretagen med flera att kol- och gaseldade kraftverk riskerar att bli olönsamma och att när dess värme- och elproduktion försvinner riskerar effektbrist att uppstå och att situationen förvärras av att värmepumpar behöver kompensera för värmeproduktionsbortfallet.

Kol ska inte lösa effektbristen

Frågan om effektbrist i svenska storstäder är mycket viktig och något som alla inblandade aktörer bör ta på allvar. Här krävs samhälleliga insatser för att säkerställa att problemet hanteras, men det finns många andra lösningar än att fortsätta elda fossil gas och kol, exempelvis med satsningar på laststyrning.

Att måla upp värmepumpar som en hotbild är däremot en återvändsgränd. I synnerhet då en rapport från Effsys expand, Svenska kyl- och värmepumpföreningens och Energimyndighetens samverkansprogram, nyligen konstaterade att effektbehovet i Sverige kommer att minska tack vare prestandaförbättringar hos redan installerade värmepumpar och övergångar från elvärme till värmepumpar.

Stopp för ogrundad kritik

Svenska kyl- och värmepumpföreningen ser en framtid där samtliga energi- och värmeslag kommer att samverka i syfte att möjliggöra fossilfria städer och plusenergihus. Men på vägen dit behöver det ogrundade ifrågasättandet av konkurrerande tekniker att upphöra.

De aktörer som står för lösningar som inte kommer att vara en del av framtidens hållbara samhälle måste ta sitt eget ansvar.

Beslutskedja: Höjd energiskatt och koldioxidskatt på bränslen vid viss användning samt höjd skatt på kemikalier i viss elektronik

8/2
2019
12/2
2019
14/2
2019
6/3
2019
7/3
2019
14/3
2019
19/3
2019
26/3
2019
28/3
2019
4/4
2019
4/4
2019
9/4
2019
11/4
2019

Forrige artikel Boriana Åberg (M): Återupprätta demokratin – avskaffa länsstyrelserna Boriana Åberg (M): Återupprätta demokratin – avskaffa länsstyrelserna Næste artikel Greenpeace: Ett starkt havsavtal borde vara självklart för Sverige Greenpeace: Ett starkt havsavtal borde vara självklart för Sverige