Debatt

Vänsterpartiets ledning behöver lyssna till den interna klimatkritiken

Vi kan inte annat än hålla med det interna uppropet som kritiserar Vänsterpartiets ledning för att ha tappat fokus på klimatfrågan. Naturen säger stopp, skriver Isadora Wronski, Sverigechef för Greenpeace.

”Vänsterpartiet visade under våren att det finns handlingsutrymme också för ett parti i opposition. Det utrymmet måste partiledningen nu nyttja.”
”Vänsterpartiet visade under våren att det finns handlingsutrymme också för ett parti i opposition. Det utrymmet måste partiledningen nu nyttja.”Foto: Björn Larsson Rosvall/TT
Isadora Wronski
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Vänsterpartiets ledning kritiseras i ett internt upprop för att ha tappat fokus på klimatfrågan. Vi kan inte annat än hålla med. I stället för att angripa klimatfrågan genom att åtgärda grundorsakerna handlar partiets budgetutspel om att lappa och laga symptomen i ett gammalt system som inte längre tjänar oss.

V kan inte möta framtiden genom att titta i backspegeln och anamma socialdemokratiska industrialiseringsidéer från 1950-talet.

Enbart grunda teknikförändringar såsom fossilfritt stål och fler laddstolpar kan varken lösa klimatproblemen, hoten mot den biologiska mångfalden eller de sociala utmaningar vi står inför. De blir bara relevanta om det samtidigt genomförs djupgående strukturomvandlingar av vårt ohållbara ekonomiska system och vårt övergripande förhållningssätt till naturen som lett oss fram till kollapsens brant. Politikområden som borde vara naturliga för ett vänsterparti.

Politiken hamnar på åskådarbänken

Vänsterpartiet kan inte möta framtiden genom att titta i backspegeln och anamma socialdemokratiska industrialiseringsidéer från 1950-talet. Grönt stål, biobränsle som släpper ut lika mycket som fossil förbränning och ett konsumtionssamhälle som fortsätter exploatera och dominera människor och natur fixar varken klimatet eller samhällsklyftorna.

Naturen säger stopp, urfolken säger stopp. Vårt samhällsbygge håller inte längre och demokratin urholkas när näringspolitik sätter tillväxt före människor och miljö. Det sker i Bolsonaros Brasilien och det sker här. De budgetkrav Nooshi Dadgostar (V) framför är teknokratisk och naiv teknikoptimism där industrins landvinningar får diktera villkoren.

Politiken hamnar på åskådarbänken och de systemförändringar vi behöver för att nå miljömålen lyser med sin frånvaro. Bakom den fördelande skattepolitiken lämnas den grundläggande frågan hur och vad ekonomin ska byggas på olöst.

”Resurserna räcker inte”

Under våren var vi med och diskuterade systemomställning i många vänsterforum, intresset var stort. Diskussionerna berörde behovet av ett system som arbetar med ekosystemen i stället för emot dem, hur vi designar nya samhällssystem som radikalt minskar behovet av resurser och energi och sluter materialkretsloppen. Fundamentet för en rättvis social politik inom de planetära gränserna kräver också en politisk vision med fokus på långsiktig välfärd för alla i stället för kortsiktig tillväxt för ett fåtal storföretag.

Framtidens välstånd kan inte byggas med 1900-talsstrategier – resurserna räcker inte, naturen är utarmad och människor kommer få betala i slutändan.

Lyssna på gräsrötterna

Inför valet år 2018 visade opinionsundersökningar att klimatet var den högst prioriterade frågan för Sveriges väljare. En färsk undersökning från Novus visar att just nu är klimatet den fråga som växer kraftigast bland väljarna. Det verkar också finnas ett starkt stöd internt för att prioritera klimatfrågan.

Vänsterpartiet visade under våren att det finns handlingsutrymme också för ett parti i opposition. Det utrymmet måste partiledningen nu nyttja. Lägg om kursen Nooshi, lyssna på gräsrötterna, väljarna och forskarnas larmrapporter.

Vi har presenterat ett långtgående förslag på hur höstbudgeten för 2022 skulle kunna bli en start på en verklig samhällsomställning.

Nämnda personer

Nooshi Dadgostar

Partiledare Vänsterpartiet
Juridikstuderande (Stockholms uni., 2009-)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00