Textilutredare: Konsumenter behöver också en knuff

PÅ REMISS. Mer än hälften av de 86 500 ton textilier som i dag eldas upp i Sverige skulle kunna användas igen. Men för att nå dit räcker det troligen inte bara att införa ett producentansvar, enligt utredaren som föreslagit just det.

Just nu pågår remissbehandlingen av producentansvarsförslaget som vill att 7 400 företag ska få ansvaret att se till att färre textilier går upp i rök. I ett första steg föreslås förbränningen ha minskat med 70 procent till år 2028.

Men den ansvariga utredaren Birgitta Losman pekar samtidigt på att producenterna lär behöva hjälp på traven.

– Vi ställer upp en tuff målstyrning på att företagen ska lösa den här frågan. Men det finns ju konsumenter också på en marknad, säger hon till Altinget.

Och i detta fallet skulle många av dessa troligen behöva en knuff i rätt riktning. Även om det inte legat i utredningens ansvar att reda i den aspekten, tog utredningen sig friheten att skicka med några tydliga uppmaningar till politiken.

– Många svenska företag försöker ändå ta sig an miljöfrågan och ta sitt ansvar. Men man upplever ibland att priskonkurrensen på importen från asiatiska länder är väldigt besvärande. Konsumenterna premierar inte riktigt det bästa miljömässigt i köpögonblicket. Därför har vi lagt fram förslag på att snabbutreda ett mer hållbart möte på marknaden, säger Birgitta Losman, till vardags hållbarhetstrateg vid Högskolan i Borås.

Några av inspelen som föreslås är sänkt moms på second hand, kvotplikt för secondhand, återvunnen fiber eller remake (”omsydda kläder”) i butiker eller klädesplagg, eller krav på pantsystem för viss textil.

Login