Skogsstyrelsen ställde fel krav på skogsägare

JURIDIK. Skogsutredningen har hittat felaktigheter i en av Skogsstyrelsens föreskrifter – myndigheten ställer krav utan att ha mandat för det. Nu krävs ett regeringsbeslut för att upphäva föreskrifterna.

Alla skogsbruksåtgärder i områden med "mycket stor betydelse för flora och fauna" – det vill säga som motsvarar kriterierna för en nyckelbiotop – har krävt en anmälan om samråd, enligt Skogsstyrelsens föreskrifter.

Men det är ett krav som myndigheten inte har rätt att ställa. Den slutsatsen gör skogsutredaren Agneta Ögren i sin utredning som lämnades till regeringen i måndags. Miljöbalken tillåter inte att i en föreskrift peka ut alla skogsbruksåtgärder i en viss typ av naturmiljö på det sätt som har skett. Utredningen slår fast:

"Föreskriftens utpekande av att anmälan om samråd alltid ska ske för alla skogsbruksåtgärder inom områden som enligt Skogsstyrelsens metodik uppfyller kraven för att utgöra en viss naturmiljö saknar därmed stöd i lag."

Login