Debatt

SJF och TU: Beslutet möjliggör fortsatt granskning av makthavare

DEBATT. Beslutet att upphäva producentansvaret för returpapper är fattat. Det är ett viktigt beslut och det enda möjliga. Det finns debattörer som hävdar att journalistiken nu smiter undan ansvar och att miljön får ta smällen. Det stämmer inte, skriver Journalistförbundets Ulrika Hyllert och TU:s nya vd Ewa Thorslund.

"Tack vare beslutet finns nu möjligheter att göra världens redan mest effektiva insamlingssystem för returpapper ännu bättre och smidigare."
"Tack vare beslutet finns nu möjligheter att göra världens redan mest effektiva insamlingssystem för returpapper ännu bättre och smidigare."Foto: Tobias Röstlund/SCANPIX SWEDEN
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Ulrika Hyllert
Ordförande, Journalistförbundet
Ewa Thorslund
Vd, TU


I slutet av april lämnade regeringen besked om att producentansvaret för returpappersinsamlingen upphävs. Det är ett ansvar tidningsbranschen axlat sedan tidigt 1990-tal då systemet med producentansvar infördes. Men ansvaret och engagemanget går längre tillbaka än så. Allt sedan 1970-talet har tidningarna haft en välfungerande apparat på plats för insamling av returpapper. Tillsammans med intressenter och den tidningsläsande allmänheten har branschen nått en insamlingseffekt i världsklass. I dag samlas ungefär 90 procent av allt returpapper in och återvinns.

När producentansvaret inom kort lyfts från tidningarna ökar det chanserna till fortsatt satsning på oberoende journalistik i hela landet. För precis som en del andra branscher genomgår journalistiken just nu en dramatisk och kostsam omställning.

Halverade intäkter

I korthet handlar omställningen om att allt fler svenskar tar del av sina nyheter och kvalitetsjournalistik via sajter och appar. Det medan många andra fortfarande helst läser den tryckta tidningen. Medierna måste alltså erbjuda och bekosta båda dessa möjligheter.

Samtidigt väljer ett stort antal annonsörer att köpa alltmer reklamplats av sökmotorer och sociala nätverk. Förra året ökade annonsörerna sina köp av reklamplatser hos sökmotorer, som Google, och sociala nätverk, som Facebook, till mer än 16 miljarder kronor.

När producentansvaret inom kort lyfts från tidningarna ökar det chanserna till fortsatt satsning på oberoende journalistik i hela landet.

Ulrika Hyllert och Ewa Thorslund
Journalistförbundet och TU

För nyhetsmediernas del minskade i stället annonsintäkterna till 6 miljarder. Enligt Institutet för reklam- och mediestatistik har nyhetsjournalistikens andel av reklamintäkterna halverats sedan 2008.

Möjlighet att finnas kvar

I ljuset av denna omställning är det fattade beslutet om producentansvaret det enda rimliga. Det säkrar viktiga journalistjobb och för vissa tidningar möjliggör beslutet investeringar i det som journalister och redaktioner gör bäst – att granska politik, näringsliv, offentlig verksamhet, idrott och kultur. Detta i stället för att pengarna går till att utveckla insamlingssystemet i enlighet med de nya regler som gäller från årsskiftet.

För andra betyder beslutet en fortsatt möjlighet att erbjuda sina läsare tryckta tidningar eller att över huvud taget finnas kvar.

Alla vinner på beslutet

Beslutet betyder också att den cirkulära ekonomin får en förstärkt möjlighet att utvecklas. Tidningsbranschen hade inte klarat av att utveckla systemet på det sätt som är tänkt. De ekonomiska resurserna finns inte. Tack vare beslutet finns nu möjligheter att göra världens redan mest effektiva insamlingssystem för returpapper ännu bättre och smidigare. Det vinner både journalistiken, miljön och demokratin på.

Nämnda personer

Ulrika Hyllert

Ordförande Journalistförbundet
fil. mag. kommunikation och media (Linköpings uni. 1998)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00