Debatt

Replik om returpapper: Regeringen borde analyserat konsekvenserna

REPLIK. SJF och TU skriver att journalistiken, miljön och demokratin vinner på att upphäva producentansvaret för returpapper. Men i stället får andra aktörer betala för insamling och återvinning. Risken är stor att även miljön drabbas, skriver åtta bostads- och branschorganisationer.

Foto: Fredrik Sandberg/SCANPIX/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Att regeringen tar till alla medel för att stötta en delvis krisande tidningsbransch kan låta rimligt. Ett slopat producentansvar för returpapper innebär stora besparingar för tidningsutgivare, då nya krav på bostadsnära insamling väntat efter årsskiftet. Men när producenterna frigörs från sitt ansvar läggs det i stället på kommunerna att ordna insamling och behandling.

Alla vinner inte

Att tidningar och annat returpapper bör samlas in bostadsnära har många utredningar visat. Tidningsproducenterna menar att det blir för dyrt, men det är ju inte billigare för kommunerna, de kommer knappast att se sig som vinnare.

Detta blir en kostnad som fastighetsägarna tvingas betala via avfallstaxan. Alla Sveriges hushåll måste alltså vara med och stötta tidningarnas överlevnad – oavsett om de prenumererar på papperstidningar eller inte. De lär inte känna sig som vinnare.

Kommuner måste stöttas

Det kommer att ta tid för kommunerna att bygga upp ett system för insamling, mellanlagring och återvinning. I ett nationellt system finns möjlighet till stordriftsfördelar och att låta gungorna betala för karusellerna, vilket inte är möjligt när varje enskild kommun måste skapa egna lösningar.

Att SJF och TU inte har insyn i avfallshanteringens verklighet må vara hänt. Däremot borde vi kunna begära mer av regeringen.

Många kommer också att få långa avstånd till marknaden för returpapper. Om inte kommuner som drabbas särskilt hårt kan stöttas talar mycket för att ökade mängder returpapper kommer att hamna i restavfallet och skickas till energiåtervinning. Miljön blir definitivt ingen vinnare i detta spel.

Konsekvensanalys saknas

Att Journalistförbundet och Tidningsutgivarna inte har insyn i avfallshanteringens verklighet må vara hänt. Däremot borde vi kunna begära mer av regeringen, som fattade inriktningsbeslutet att upphäva producentansvaret för returpapper utan någon föregående kontakt med varken boende- eller avfallssidan. Ingen konsekvensanalys har heller gjorts.

Finns bättre sätt

Vi ser att Journalistförbundet och Tidningsutgivarna har en samsyn med oss om det grundläggande problemet – orsaken är intäktsbortfall på grund av digitalisering och vikande annonsintäkter. Däremot saknar såväl regering som debattörerna svar på hur ett slopat producentansvar adresserar detta problem. 

Debattörerna framhåller att ett slopat producentansvar för returpapper säkrar viktiga journalistjobb, vilket garanterar en fortsatt granskning av makthavare. Det borde dock finnas bättre sätt för regeringen att säkerställa detta.


Tony Clark
Vd, Avfall Sverige
David Sjöqvist
Rådgivare, miljö och teknik, Bostadsrätterna
Rikard Silverfur
Chef för utveckling och hållbarhet, Fastighetsägarna
Linn Matic
Samhällspolitisk chef, HSB
Jennie Wiederholm
Utredare i miljö- och energifrågor, Hyresgästföreningen
Karolina Brick
Miljöchef, Riksbyggen
Patrizia Finessi
Expert miljö, fastighet och boende, Sveriges allmännytta
Håkan Larsson
Chefsekonom, Villaägarna
Dokumentation

Läs tidigare inlägg i debatten: 

SJF och TU: Beslutet möjliggör fortsatt granskning av makthavare

Beslutet att upphäva producentansvaret för returpapper är fattat. Det är ett viktigt beslut och det enda möjliga. Det finns debattörer som hävdar att journalistiken nu smiter undan ansvar och att miljön får ta smällen. Det stämmer inte, skriver Journalistförbundets Ulrika Hyllert och TU:s nya vd Ewa Thorslund.E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00