Debatt

"Orimligt att småhusägarna ska rädda tidningsbranschen"

DEBATT. Det är fräckt av regeringen att använda coronakrisen för att vältra över kostnaderna för tidningsinsamlingen på landets småhusägare. Det är också förvånande att Miljöpartiet är med och avskaffar principen om att förorenaren ska betala, skriver Håkan Larsson, Villaägarnas riksförbund.

Villaägarna befarar att notan från tidningsbranschen bara är den första av många i coronakrisens kölvatten, skriver Håkan Larsson, Villaägarnas riksförbund.
Villaägarna befarar att notan från tidningsbranschen bara är den första av många i coronakrisens kölvatten, skriver Håkan Larsson, Villaägarnas riksförbund.Foto: Helena Landstedt/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Håkan Larsson
Chefekonom, Villaägarnas riksförbund

Digitaliseringen har minskat efterfrågan på papperstidningar. Det har gjort att tidningsbranschen brottas med ekonomiska problem. Det är en utveckling som pågått under många år. Tidningsbranschen har under senare tid lobbat hårt för att avskaffa producentansvaret och Miljöpartiet använder nu coronakrisen som argument för att gå branschen till mötes.

I ett förslag från regeringen ska kostnaderna för insamlingen vältras över på landets småhusägare via avfallstaxan.

MP avskaffar miljöprincip

Producentansvaret infördes år 1994 och innebär att branschen ska inrätta returinsamlingssystem och betala för insamlingen av de produkter de sätter på marknaden. Det följer ”polluter pays principle”. Att det skulle bli just Miljöpartiet som avskaffade ”polluter pays”-principen är på många sätt förvånande. Det är en etablerad princip som innebär att den som smutsar ner också ska bära kostnaderna för saneringen. Det är ett sätt att förbättra miljön.

Systemet har brister, vilket Villaägarna påtalat genom åren. Men framförallt handlar det om att ersättningen till dem som utför arbetet, det vill säga landets småhusägare och boende, är för låg. När det gäller plast materialåtervinns exempelvis bara 20 procent. Resten går till energiåtervinning. Kostnaderna för denna avfallshantering har till stora delar hamnat på hushållen. Enligt Avfall Sverige har det handlat om ungefär tjugo miljarder kronor under de senaste 25 åren.

Vill Miljöpartiet rädda en bransch i kris, så får de göra det via statskassan. Inte via kommunernas avfallstaxor.

Håkan Larsson , Chefekonom, Villaägarnas riksförbund

I stället för att rätta till detta, vill Miljöpartiet lägga ytterligare kostnader på landets småhusägare. Det är en totalt orimlig politik. Vill Miljöpartiet rädda en bransch i kris, så får de göra det via statskassan. Inte via kommunernas avfallstaxor.

Varför inte gå hela vägen?

Det är inte heller rimligt att ha insamlingssystem som innebär att producenterna ska organisera insamling av material där det finns vinster, som plast och metall, men där kommunerna tvingas hantera insamlingen av fraktioner som är olönsamma. Om nu Miljöpartiet vill avskaffa producentansvaret, kan de lika gärna gå hela vägen och avskaffa det på fraktioner som även generera intäkter. Då skulle kommunerna kunna finansiera insamlingen av även olönsamma fraktioner och därigenom kunna sänka avfallstaxan för landets småhusägare.

Fräckt av regeringen

Det är fräckt att använda coronakrisen som hävstång för att vältra över kostnaderna för tidningsinsamlingen på landets småhusägare. Det påminner om hur politiker agerade under och efter 90-talskrisen. Statskassan gick med underskott och småhusägarna fick stå för en stor del av notan. Den som var med minns hur fastighetsskatten ökade till 1,7 procent.

Villaägarna befarar att notan från tidningsbranschen bara är den första av många i coronakrisens kölvatten. Men Miljöpartiet och regeringen misstar sig om de tror att Villaägarnas drygt 300 000 medlemmar stillatigande kommer acceptera att småhusägarna ska stå för notan även vid denna kris.

Ta pengar ur statskassan

Förslaget om slopat producentansvar på returpapper är feltänkt. Producentansvaret har funnits i över 25 år och dess bärande princip är att den som smutsar ner också ska städa upp. Det är en princip som inte bör överges. Vill regeringen stötta tidningsbranschen får de ta pengar ur statskassan. Inte ur småhusägarnas fickor.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00