Debatt

MP: Därför är det rätt att tidningarna slipper ansvaret för returpapper

REPLIK. En utveckling mot färre papperstidningar är problematisk ur ett demokratiperspektiv och bör inte påskyndas av regler om hantering av avfall. Dessutom är inte producentansvaret lika motiverat när det gäller returpapper som förpackningar, skriver MP:s kulturpolitiska talesperson Anna Sibinska.

Foto: Andrys Stienstra/Pixabay
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Anna Sibinska (MP)
Riksdagsledamot, kulturutskottet och kulturpolitisk talesperson


Det nya medielandskapet och förändrade medievanor har lett till att den lokala journalistiken är under hårt ekonomiskt tryck. Det är viktigt för vår demokrati att vi värnar den oberoende journalistiken runt om i landet. Mediepolitiken måste syfta till ett levande mediemångfald, där starka, ansvarstagande och oberoende medier i hela landet kan bidra till att händelser i samhället belyses ur olika perspektiv.

Ryggraden i demokratin

Sverige och de övriga nordiska länderna hamnar alltid i topp i olika index över demokratiska kvalitetsparametrar som mäter press- och yttrandefrihet och politiskt engagemang bland medborgarna. En viktig förklaring är att här finns en flora av livskraftiga privatägda medier – i form av en bred och djup mångfald av lokala tidningar – som vid sidan av public service rapporterar om skeenden i vårt samhälle och granskar makthavare. Den lokala journalistiken är ryggraden i vår demokrati.

Läs också

Det insamlade returpappret har ett positivt värde och kan säljas av kommunerna. Men ett underskott kan komma att innebära att kommunerna tvingas höja renhållningstaxan.

Anna Sibinska (MP)
Riksdagsledamot och kulturpolitisk talesperson

Men den lokala journalistiken befinner sig under hård ekonomisk press. År 2018 var det sämsta någonsin för den redan hårt ansatta tidningsbranschen i Sverige.

Supertuffa förutsättningar 

Fram till för några år sedan betalade annonsintäkterna stora delar av journalistiken. Nu har radikalt minskad annonsförsäljning blivit en stor ekonomisk utmaning, vilket lett till att antalet journalister minskat kraftigt de senaste åren och att så kallade vita fläckar, det vill säga områden utan kvalitativ journalistisk bevakning, har uppstått.

Anna Sibinska (MP), riksdagsledamot och kulturpolitisk talesperson.
Anna Sibinska (MP), riksdagsledamot och kulturpolitisk talesperson. Foto: Fredrik Hjerling

Studier visar att det i 75 av landets kommuner saknas en regelbundet bemannad redaktion. Förutsättningarna att producera kvalitetsjournalistik i grundlagsskyddade medier, såsom dagstidningar, är med andra ord supertuffa. Och samtidigt vet vi att närvaron av en mångfald av medier i hela landet är avgörande för demokratins vitalitet.

En paradoxal situation

Nu, mitt i coronakrisen när vi behöver tillförlitlig nyhetsrapportering som mest, drabbas återigen tidningsbranschen av kraftigt minskade annonsintäkter. Mediebranschen har hamnat i en paradoxal situation: samtidigt som intäkterna sinar ökar efterfrågan på nyheter. När situationen ändras från dag till dag vill vi gärna ha medier som rapporterar kontinuerligt om utvecklingen, och granskar myndigheternas och regeringens hantering ur olika perspektiv.

Kommunerna får ansvaret

Regeringen är angelägen att hitta vägar att stärka förutsättningarna för oberoende journalistik i hela landet. Tillsammans med långsiktiga förändringar på mediemarknaden lyfts själva producentansvaret för returpapper, som har funnits sedan 1990-talet, fram som ytterligare en börda för branschen.

Regeringen har gett ett klart besked att en lösning ska tas fram som innebär att det inte är tidningsbranschen som finansierar insamlingen av returpapper. Alternativet att ta bort producentansvaret är den enda lösningen som uppfyller detta.

Utan producentansvaret får kommunerna, som har ett grundansvar för hushållsavfall, ansvar också för insamling och behandling av returpapper. Det insamlade returpappret har ett positivt värde och kan säljas av kommunerna. Men ett underskott kan komma att innebära att kommunerna tvingas höja renhållningstaxan. Situationen varierar mycket från kommun till kommun.

Förslag ska tas fram 

Därför är dialog med berörda aktörer helt avgörande i denna process. Vi måste noga undersöka de kostnader som kan uppkomma längs vägen. Därför fördjupar regeringen nu dialogen med kommunerna, FTI och Pressretur för att diskutera hur producentansvaret för returpapper ska kunna tas bort och hur kommunernas ansvar för returpapper ska regleras. En promemoria med detaljerade förslag ska tas fram och remitteras.

Avgörande för demokratin

Ett producentansvar som uttryck för principen att förorenaren betalar är inte lika motiverat när det gäller returpapper som förpackningar. Returpappersreglerna innehåller inga krav på tidningars utformning och syftar inte till att minska mängden avfall. En utveckling mot färre papperstidningar är problematisk ur demokratiperspektiv och bör inte påskyndas av regler om hantering av avfall.

För oss i Miljöpartiet är det givetvis viktigt att främja en hög insamlingsgrad och att Sverige ska fortsätta ligga i framkant i EU vad gäller återvinning av papper. Samtidigt vill vi lyfta bort ansvaret från tidningarna eftersom den fria journalistiken är helt avgörande för en välmående demokrati.

Dokumentation

Läs tidigare inlägg i debatten: 

"Regeringen måste hitta andra vägar att trygga dagstidningarnas överlevnad"

Ett slopat producentansvar räddar kanske en krisande tidningsbransch, men till vilket pris? Regeringen skickar räkningen till kommunerna, fastighetsägarna och i förlängningen till medborgarna. Störst nitlott blir det för miljön, skriver Avfall Sverige tillsammans med sex bostadsorganisationer.


Nämnda personer

Anna Sibinska

Tidigare riksdagsledamot (MP)
Studier i statsvetenskap och medie-och informationskuskap (Göteborgs uni.), lärarexamen i tyska och samhällskunskap

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00