Debatt

SD: Regeringen måste motsätta sig europeiska statsstöd

Om EU får vad de vill kommer marknaden att snedvridas av politiker som leker riskkapitalister och utifrån ideologiska övertygelser riskerar att genomföra dåliga investeringar, skriver Oscar Sjöstedt och Tobias Andersson (SD).

Om EU får vad de vill kommer marknaden att snedvridas av politiker som leker riskkapitalister och utifrån ideologiska övertygelser riskerar att genomföra dåliga investeringar, skriver debattörerna.
Om EU får vad de vill kommer marknaden att snedvridas av politiker som leker riskkapitalister och utifrån ideologiska övertygelser riskerar att genomföra dåliga investeringar, skriver debattörerna.Foto: Jonas Ekströmer/TT
Oscar Sjöstedt
Tobias Andersson
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Det svenska EU-ordförandeskapet kommer sannolikt att, märkligt nog, präglas av ett inrikespolitiskt beslut i USA. Det så kallade klimatinitiativet som president Biden med nöd och näppe vann stöd för och som, lagom ironiskt, heter Inflation Reduction Act (IRA) har genererat stora svallvågor inom unionen. EU-kommissionen, pådrivna av de som alltid vill spendera medborgarnas pengar och utvidga EU:s mandat, gör nu ansträngningar för att EU med statsstöd ska matcha IRA. Förslagen inkluderar att luckra upp de europeiska statsstödsreglerna och där EU ska låna upp pengar i en gemensam och permanent suveränitetsfond för att finansiera subventioner.

Det kan låta lockande att stötta näringslivet inom unionen och flera bolag har kommit med mer eller mindre indirekta hot om att fokusera på den amerikanska marknaden framför den europeiska om inte åtgärder vidtas. Ingen svensk eller europeisk politiker vill att välbehövda investeringar från näringslivet sker på andra sidan Atlanten i stället för här.

Sverigedemokraternas tror på den fria marknaden och det är vår uppfattning att statsstöd är fel väg att gå.

Statsstöd fel väg att gå

Sverigedemokraterna tror på den fria marknaden och det är vår uppfattning att statsstöd är fel väg att gå. Europeisk konkurrenskraft bygger på fri konkurrens och fri handel inom den inre marknaden. Vägen framåt måste vara mindre av byråkrati, europeisk överstatlighet och överregleringar av marknaden, samt mer handel med omvärlden – inte en europeisk suveränitetsfond kontrollerad av Tyskland och Frankrike.

Om EU får vad de vill kommer marknaden att snedvridas av politiker som leker riskkapitalister och som utifrån ideologiska övertygelser riskerar att genomföra dåliga investeringar. I Sverige finns flertalet bra exempel på hur dåligt det kan gå, både historiskt och i närtid har så kallade gröna bubblor spruckit och miljarder i skattemedel försakats. Detta samtidigt som vi redan nu kan ana vartåt det barkar, från EU-håll har det redan kommunicerats att:

”Alla EU-länder har inte samma ekonomiska resurser att stödja sina företag.”

Vi hoppas att regeringen står upp

I praktiken riskerar därför ett EU-svar på IRA att innebära att den hypotetiska amerikanska konkurrensfördelen kvarstår samtidigt som svenska skattemedel går till företag i andra länder. Vi riskerar med andra ord att betala för att försämra svenska företags konkurrenskraft gentemot sina konkurrenter på kontinenten utan att stärka de svenska bolagens konkurrenskraft gentemot förutsättningarna i USA.

Dessa synpunkter har vi framfört till regeringen inför att de ska återkoppla till EU-kommissionen om hur de anser att unionen ska svara upp mot IRA. Vi hoppas att regeringen står upp för de svenska värdena kring frihandel och marknadsekonomi och inte går i den tysk/franska-fällan och ökar snedvridningen av marknaden genom att spendera svenska skattemedel på andra länders bolag. Det skulle inte minst rimma illa med hur regeringen på hemmaplan ofta betonar vikten av att inte spä på inflationen.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00