Debatt

SD-ledamöter: Sverige behöver en sjöfartspolitik värd namnet

Vi sverigedemokrater vill ha en kraftfull sjöfartspolitik som går ut på att skapa förutsättningar för konkurrenskraft och svensk flagg. Det skriver riksdagsledamöterna Jimmy Ståhl och Eric Westroth (SD).

Sverigedemokraterna gläds åt Kristdemokraternas tydlighet i frågan, skriver debattörerna.
Sverigedemokraterna gläds åt Kristdemokraternas tydlighet i frågan, skriver debattörerna.Foto: Nora Lorek/TT
Eric Westroth
Jimmy Ståhl
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Riksdagskollegerna Jakob Forssmed (KD) och Hampus Hagman (KD) formulerar i sin debattartikel ”Slopa stämpelskatten redan i höst” en rak fråga till andra partier som lyder: ”Tonnageskattesystemet behöver utredas, men stämpelskatten kan tas bort redan i höstbudgeten. Vilka andra partier följer efter?”

Läs också

För oss Sverigedemokrater är svaret självklart positivt. Sverige och världen behöver mer av den högkvalitativa svenskkontrollerade sjöfart som bedrivs i vårt närområde men också på världshaven. Att skapa förutsättningar för att denna typ av sjöfart ska kunna bära den stolta svenska flaggan är självklart.

Oduglig politik

Det är lätt att konstatera att sittande regering inte bedriver en sjöfartspolitik värd namnet. Man har ignorerat de ambitioner och förslag som förts fram från arbetsmarknadens parter, från riksdagen och från transportköparna, såväl som branschen själv. Regeringen säger, trots total avsaknad av handlingskraft, att man vill se fler svenskflaggade fartyg och att sjöfartens tillgängliga kapacitet används i ökad utsträckning. Det går inte ihop.

Därför gläds Sverigedemokraterna åt Kristdemokraternas tydlighet i frågan: att göra som flera länder i omvärlden har gjort och ta bort stämpelskatten. En skatt för nyinvesteringar är helt enkelt kontraproduktiv när vi både vill ha in fler fartyg under svensk flagg och dessutom önskar se omfattande satsningar på bland annat klimatåtgärder. Det är en viktig pusselbit för den svenska sjöfarten. Justeringar av tonnageskatten som nämns är ytterligare en sådan viktig åtgärd.

Det är lätt att konstatera att sittande regering inte bedriver en sjöfartspolitik värd namnet. 

Sverigedemokraterna ser nyttan med svensk sjöfart dels för att skapa fler svenska jobb inom den breda maritima näringen, dels för att pusha världshandelsflottan i en mer hållbar riktning. Svensk sjöfart behövs, som Kristdemokraterna nämner, i freds-, kris- och krigstid.

Stärk den maritima näringen

Svenska rederier är oftast i framkant internationellt inom miljö, klimat och säkerhetsarbetet. Svensk sjöfartspolitik är dock oftast i bakkant internationellt. Vi sverigedemokrater vill därför ha en kraftfull sjöfartspolitik som går ut på att skapa förutsättningar för konkurrenskraft och svensk flagg. Det är bra för sjöfarten, den maritima näringen och för svenskt näringslivs konkurrenskraft.

I en sådan politik är det en självklarhet att se över de skattetekniska delarna men det är minst lika självklart att se över statens engagemang i till exempel frågan om sjöfartens vinterväghållning, vilka krav statliga bolag ställer när man köper transporter och Sjöfartsverkets anslag.

Sverigedemokraterna vill således skapa en ambitiös sjöfartspolitik som möjliggör nyttjandet av den potential sjöfarten erbjuder.

Läs tidigare inlägg i debatten

KD: Slopa stämpelskatten

Om den svenska sjöfartssektorn ska kunna växa måste den få bättre förutsättningar. Därför måste de skattehinder som står i vägen undanröjas, skriver riksdagsledamöterna Jakob Forssmed (KD) och Hampus Hagman (KD).

Nämnda personer

Jakob Forssmed

Socialminister (KD), förste vice ordförande Kristdemokraterna
Fil. mag i statsvetenskap (Göteborgs uni., 2000)

Hampus Hagman

Tidigare riksdagsledamot (KD)
Statsvetenskap (Göteborgs universitet)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00