Debatt

"Satsa storskaligt på elektrifiering"

DEBATT. För att nå 70-procentsmålet till år 2030 bör regeringen satsa på elektrifiering, tillsätta en biobränslekommission samt skapa förutsättningar för effektivare transporter, skriver representanter för fem transportkoncerner tillsammans med bransch- och arbetsgivarorganisationen Transportföretagen.

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Ulf Perbo
Näringspolitisk chef Transportföretagen
Mårten Sjölin
Miljöchef Postnord
Cathrine Löfquist
Hållbarhetschef Bring
Inger Uhrdin
Head of cross divisional services DB Schenker
Maria Nilsson Öhman
Hållbarhetschef DHL Freight
Evelina Weich
Miljöspecialist DSV Road AB


Sverige har tuffa mål på klimatområdet. Vi ska minska koldioxidutsläppen med 70 procent från vägtransportsektorn till år 2030.

Vi som har undertecknat den här artikeln representerar företag som svarar för en stor del av det gods som transporteras på längre avstånd i Sverige. Vi arbetar intensivt med att minska vår klimatpåverkan tillsammans med våra leverantörer. Arbetet omfattar bland annat investeringar i nyare och renare fordon, sparsam körning, alternativa bränslen och effektivare transportupplägg. En hållbar utveckling av transportsektorn är branschens viktigaste fråga.

Stor utmaning att nå mål

Utvecklingen har varit mycket positiv de senaste decennierna. Fordonens utsläpp till luften minskar och våra svenska lastbilstillverkare arbetar intensivt med att steg för steg öka bränsleeffektiviteten i motorerna och sänka koldioxidutsläppen. Under senare år har den syntetiska dieseln HVO fått stort genomslag och bidragit till att minska utsläppen trots ett ökat transportarbete.

Det är utsläppen vi ska jaga, inte transporterna.

Trots en positiv utveckling och ett intensivt och målmedvetet arbete med hållbarhetsfrågorna måste vi ändå betrakta det som en utmaning av stora mått att nå 70-procentsmålet 2030.

Vi kommer att fortsätta effektivisera transporterna, minska bränsleförbrukningen och investera i nyare fordon, men vägtransportsektorn kan inte förändra världen på egen hand. Vi behöver hjälp från det politiska systemet.

Fokusområden

Vi ser särskilt tre områden som regeringen bör fokusera på när det gäller åtgärder för att nå 70-procentsmålet 2030:

  • Satsa helhjärtat på elektrifiering 
    Sverige behöver en strategi för elektrifiering och det brådskar. Vi behöver laddinfrastruktur men också elvägar för den tunga trafiken. Det senare är ett kostnadseffektivt sätt att minska klimatpåverkan från långväga godstransporter. Dagens arbete med att utveckla affärsmodeller med delad finansiering mellan stat och näringsliv riskerar att kraftigt försena och i värsta fall hindra utbyggnaden av elvägar. Vi anser att staten måste ta ansvar för utbyggnaden av elvägar på de stora godsstråken. Utbyggnaden av elvägar måste likt järnvägsnätet ses som ett statligt ansvar.

  • Tillsätt en biobränslekommission
    I dag importeras 70-80 procent av de biobränslen som används i Sverige. När det gäller HVO som har slagit igenom stort de senaste åren som drivmedel för tunga transporter bedöms Sverige behöva importera cirka två tredjedelar av all HVO som finns i Europa 2020. Regelverket såväl nationellt som på EU-nivå är och har varit ryckigt. Det behövs långsiktiga spelregler för branschen att förhålla sig till efter 2020, det gäller såväl nationellt som på EU-nivå. Reglerna kan inte ändras från en dag till en annan. Vi föreslår att det tillsätts en parlamentarisk kommission som får knyta till sig landets ledande experter inom berörda områden för att ta fram en strategi för hur vi ska kunna skapa förutsättningar för en ökad, hållbar produktion av biobränslen i Sverige.

  • Förutsättningar för effektivare transporter
    Matematiken är enkel: Längre lastbilar som kan lasta 30 procent mer gods per ekipage innebär färre lastbilar för att transportera samma mängd gods. Den 1 juli 2018 blev det möjligt att på en begränsad del av det svenska vägnätet transportera med tyngre lastbilar. Vi välkomnar detta, det ger förutsättningar för än effektivare transporter, framförallt för skogsindustrin och andra tunga transportsektorer. Men vi anser att Trafikverket tassar för försiktigt fram när det gäller utpekandet av vägnät där tyngre lastbilar får köra. Trafikverket har nu ett uppdrag att utreda om och när längre lastbilar kan införas i Sverige. Vi uppmanar regeringen att när väl detta uppdrag lämnas i slutet av mars 2019 skyndsamt skapa förutsättningar för transporter med längre lastbilar, till gagn för såväl miljö som trafiksäkerheten.

Krävs storskalig satsning 

Vägtransporterna har ökat under en lång tid och prognoserna pekar på en fortsatt ökning. När ekonomin växer blir transporterna fler. Specialiseringen, ökade just-in-time transporter och ökade varuvärden är alla faktorer som bidrar till att stärka lastbilstransporterna. Därför tror och verkar vi för ett transportsmart samhälle – för det är utsläppen vi ska jaga, inte transporterna.

Vägtransportsektorn är beredd att ta sitt ansvar men då krävs även en politik som hjälper branschen ställa om, inte minst krävs det en storskalig satsning på elektrifiering av transportsektorn.


Politik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget