Debatt

S i miljöutskottet: Gröna given inger hopp

DEBATT. Den Gröna given är en omfattande och ambitiös färdplan för övergången till ett klimatneutralt Europa, men också ett starkare ekonomiskt Europa. Det skriver Socialdemokraterna i miljö- och jordbruksutskottet. 

"EU-kommissionen har presenterat sin Gröna giv med målet om att EU ska bli klimatneutralt till år 2050."
"EU-kommissionen har presenterat sin Gröna giv med målet om att EU ska bli klimatneutralt till år 2050."Foto: AP Photo/Yves Logghe
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Coronapandemin har drabbat världens länder hårt under våren – både i form av förlorade människoliv, antalet jobb och en nedgång i ekonomin. Även om det kommer att ta tid att återhämta sig från effekterna av coronavirusets framfart så vill vi lyfta fram de positiva besluten som ändå tagits under riksdagsåret som gått. Ett sådant är EU:s förslag om en ny Grön giv som inger hopp för alla som tar klimatfrågorna på allvar och för de som vill se en rättvis klimatomställning med fler jobb och hållbar tillväxt i fokus.

Flera olika strategier

EU-kommissionen har presenterat sin Gröna giv med målet om att EU ska bli klimatneutralt till år 2050. Det är en viktig färdplan för att EU ska kunna ställa om till ett hållbart och klimatneutralt samhälle samtidigt som vår konkurrenskraft stärks och ekonomiska tillväxten ökar.

Bland annat föreslår kommissionen flera olika strategier för att minska utsläppen inom olika samhällssektorer och näringslivsbranscher som har bäring på klimatet. Till exempel så föreslås strategier för att minska transportsektorns och industrins utsläpp. Även en ny skogs- och livsmedelsstrategi som kommer att öka produktionen av ekologiska livsmedel och underlätta hållbara och hälsomässiga livsmedelsval för konsumenter föreslås.

Skadar inte tillväxten

Den Gröna given är en omfattande och ambitiös färdplan för övergången till ett klimatneutralt men också ett starkare ekonomiskt Europa. Dock höjs röster på högerkanten om att tiden inte är rätt för att vässa klimatmålen.

Den Gröna given är Europas svar på de många utmaningar som vi, tillsammans med resten av världen, står inför. 


S i miljö- och jordbruksutskottet

Länge har exempelvis Sverigedemokraterna hävdat att det finns en målkonflikt mellan klimatomställning och ekonomisk tillväxt. Det som Sverigedemokraterna och många andra klimatkritiska partier missar i sin analys är att den Gröna given i grunden är en tillväxtstrategi och att utsläppsminskningar inte skadar ekonomisk tillväxt. Som exempel kan nämnas att EU minskade sina klimatutsläpp med 23 procent mellan år 1990 och 2018, samtidigt som ekonomin under samma period växte med 61 procent. Det är med andra ord fullt möjligt att minska utsläppen samtidigt som den ekonomiska tillväxten ökar.

Rättvis klimatomställning

Vi socialdemokrater vet av erfarenhet att ökade klyftor, fattigdom och orättvisor bidrar till minskad legitimitet för demokratin och politikens förmåga att lösa svåra samhällsproblem. Massprotesterna i Europa och specifikt de gula västarna i Frankrike är en viktig lärdom för hur goda ambitioner kan baktända. En rättvis klimatomställning, som bygger på att människor inte lämnas efter, är utgångspunkten för vår globala klimatpolitik.

EU:s svar på utmaningarna

Därför välkomnar vi EU-kommissionens förslag om en Just transition mechanism – en åtgärd för att skola om arbetare genom vidareutbildning till nya jobb i regioner som står inför störst svårigheter att ställa om. Det är en bärande del av den gröna given och är till för att skydda arbetare och de som drabbas hårdast inför eventuella sociala effekter av klimatomställningen.

Den Gröna given är Europas svar på de många utmaningar som vi, tillsammans med resten av världen, står inför. Med gemensam kraft kan vi skapa en rättvis och hållbar utveckling för alla.


Hanna Westerén (S)
Riksdagsledamot, miljö- och jordbruksutskottet och klimatpolitisk talesperson
Marlene Burwick (S)
Riksdagsledamot, miljö- och jordbruksutskottet
Isak From (S)
Riksdagsledamot, miljö- och jordbruksutskottet
Magnus Manhammar (S)
Riksdagsledamot, miljö- och jordbruksutskottet
Markus Selin (S)
Riksdagsledamot, miljö- och jordbruksutskottet
Malin Larsson (S)
Riksdagsledamot, miljö- och jordbruksutskottet
Nämnda personer

Hanna Westerén

Riksdagsledamot (S), ledamot i partistyrelsen
fil.mag i europeisk historia (Högskolan på Gotland 2007)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00