Debatt

KD: Inrätta ett nationellt råd för att genomföra livsmedelsstrategin

DEBATT. Att Sveriges självförsörjning av livsmedelsproduktion måste öka är en av de absolut viktigaste frågorna vi har att arbeta med politiskt, men regeringens politik kan närmast beskrivas som kontraproduktiv för det syftet. Det skriver Magnus Oscarsson (KD).

Foto: Henrik Montgomery/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Magnus Oscarsson (KD)
Riksdagsledamot, miljö- och jordbruksutskottet och jordbrukspolitisk talesperson


Under våren har våra mataffärer till följd av coronapandemin erfarit en storm av hamstrande svenskar på jakt efter bland annat jäst, pasta och vetemjöl. Vetskapen om Sveriges minst sagt svaga självförsörjning av livsmedel gav oss en försmak på hur sårbara vi faktiskt är, den är nu nere på bottennivåer – under femtio procent. Vi är självförsörjande endast på morötter, socker och vetemjöl.

Eliasson kunde inte redogöra 

När riksdagen den 5 mars hade totalförsvarsövning i kammaren hade jag tillfälle att fråga våra närvarande myndighetschefer hur deras myndigheter arbetar med frågan om att främja en minskad sårbarhet och att stärka självförsörjningsgraden för livsmedel. Svaret från Dan Eliasson, generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), var att han inte kunde redogöra för att någon arbetade med frågan.

Exempel på vad som hänt

Det har nu gått tre år sen riksdagen under bred enighet antog livsmedelsstrategin. En livsmedelsstrategi som arbetades fram av dåvarande landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) och företrädare för partier i riksdagen. Strategin talar om att öka svensk matproduktion samt att stärka konkurrenskraften och lönsamheten för svenskt jordbruk. En strategi som skulle genomsyra myndigheter och statliga verk, men vad hände sen?

Några exempel: Livsmedelsverket fick ett uppdrag, en förordning att ”underlätta och skapa goda förutsättningar för företagande i livsmedelssektorn”. Underlättandet gjordes genom att höja timtaxan för kontrollen av livsmedelsföretag med nästan 30 procent, från 1 225 kronor per timme till 1 720 kronor per timme. Ett annat exempel är att Trafikverket fortsätter planera motorleder på bästa jordbruksmark, som omledningen av E22 genom Blekinge, där 8 kilometer ritas in över den bästa åkermarken (klass 10) i hela regionen. Trots att det endast inneburit en förlängning med cirka 0,5 kilometer om man i stället bygger vägen över skogsmark och lågproducerande mark.

Bekymmersamt svar

Vi är självförsörjande endast på morötter, socker och vetemjöl.

Magnus Oscarsson (KD), Riksdagsledamot och jordbrukspolitisk talesperson

Jag är inte heller imponerad av att Dan Eliasson som myndighetschef inte kan redogöra för hur hans myndighet samverkar för målsättningen. Totalförsvarets forskningsinstitut riktar uppdrag inom livsmedelsförsörjning till MSB, till exempel hur kommunerna hanterar kriser i händelse av livsmedelsbrist och förutsättningarna för att bedriva krisberedskapsarbete inom livsmedelsförsörjning. I ljuset av det blir svaret att ingen i myndigheten arbetar med frågan om självförsörjningsgrad väldigt allvarlig och bekymmersam.

Krävs samling kring kärnuppgifter

Sverige behöver en ökad livsmedelsproduktion. Regeringens politik i dag kan närmast beskrivas som kontraproduktiv för det syftet, med ett ständigt flöde av initiativ för ökade kostnader och byråkrati för den som dristar sig till att driva jordbruk med livsmedelsproduktion. Dock är jag inte förvånad, för den så ”viktiga” livsmedelsstrategin nämndes inte med ett ord av statsministern vid regeringsförklaringen i riksdagen januari 2019.

Jordbruket är grunden för en nations överlevnad. Kristdemokraternas krav är att inrätta ett nationellt råd för att genomföra strategin. I ett genomföranderåd samlas och stärks samarbetet mellan berörda myndigheter, jordbruks- och trädgårdsnäringens branscher, livsmedelsindustrin, handeln, forskningen, utbildningsväsendet och andra berörda intressen.

Sverige måste byggas starkt och behöver samling kring våra kärnuppgifter. Att Sveriges självförsörjning av livsmedelsproduktion måste öka är en av de absolut viktigaste frågorna vi har att arbeta med politiskt, inte någon gång i framtiden – utan nu. 

Nämnda personer

Magnus Oscarsson

Riksdagsledamot (KD), trafik- och jordbrukspolitisk talesperson
Pedagogik (Högskolan i Jönköping)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget